11552.htm

CÍMSZÓ: Fóthy

SZEMÉLYNÉV: Fóthy János

SZÓCIKK: Fóthy János*, író és kritikus, szül. 1893 Iskolái elvégzése után újságíró lett. A Nyugatba, Múlt és Jövőbe és más lapokba számos verset írt. Fejlett formaművészetről tanúskodó verskötete Üvegház címen jelent meg. Igazgyöngy c. vígjátékát 1921. a Nemzeti Színház Kamaraszínháza hozta színre. Jelenleg a Pesti Hírlap színikritikusa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1552. címszó a lexikon => 290. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11552.htm

CÍMSZÓ: Fóthy

SZEMÉLYNÉV: Fóthy János

SZÓCIKK: Fóthy János*, író és kritikus, szül. 1893 Iskolái elvégzése után újságíró lett. A Nyugatba, Múlt és Jövőbe és más lapokba számos verset írt. Fejlett formaművészetről tanúskodó verskötete Üvegház címen jelent meg. Igazgyöngy c. vígjátékát 1921. a Nemzeti Színház Kamaraszínháza hozta színre. Jelenleg a Pesti Hírlap színikritikusa.

11552.ht

CÍMSZÓ Fóth

SZEMÉLYNÉV Fóth Jáno

SZÓCIKK Fóth János* ír é kritikus szül 189 Iskolá elvégzés utá újságír lett Nyugatba Múl é Jövőb é má lapokb számo verse írt Fejlet formaművészetrő tanúskod verskötet Üveghá címe jelen meg Igazgyöng c vígjátéká 1921 Nemzet Színhá Kamaraszínház hozt színre Jelenle Pest Hírla színikritikusa

11552.h

CÍMSZ Fót

SZEMÉLYNÉ Fót Ján

SZÓCIK Fót János í kritiku szü 18 Iskol elvégzé ut újságí let Nyugatb Mú Jövő m lapok szám vers ír Fejle formaművészetr tanúsko versköte Üvegh cím jele me Igazgyön vígjáték 192 Nemze Szính Kamaraszínhá hoz színr Jelenl Pes Hírl színikritikus

11552.

CÍMS Fó

SZEMÉLYN Fó Já

SZÓCI Fó Jáno kritik sz 1 Isko elvégz u újság le Nyugat M Jöv lapo szá ver í Fejl formaművészet tanúsk versköt Üveg cí jel m Igazgyö vígjáté 19 Nemz Szín Kamaraszính ho szín Jelen Pe Hír színikritiku

11552

CÍM F

SZEMÉLY F J

SZÓC F Ján kriti s Isk elvég újsá l Nyuga Jö lap sz ve Fej formaművésze tanús verskö Üve c je Igazgy vígját 1 Nem Szí Kamaraszín h szí Jele P Hí színikritik

1155SZEMÉL

SZÓ Já krit Is elvé újs Nyug J la s v Fe formaművész tanú versk Üv j Igazg vígjá Ne Sz Kamaraszí sz Jel H színikriti