11553.htm

CÍMSZÓ: Fóti

SZEMÉLYNÉV: Fóti József Lajos

SZÓCIKK: "Fóti József Lajos, irodalomtörténet-író, szül. Budapesten 1882. Középiskoláinak elvégzése után Münchenben, Strassburgban, majd Párisban a Sorbonne-on filológiát és irodalomtörténetet hallgatott, 1906. pedig Budapesten megszerezte a filozófiai doktorátust. Néhány évvel utóbb visszatért Párisba, ahol irodalomtörténeti kutatásokat végzett. Jelenleg Budapesten a Librairie Francaise könyvszalon tulajdonosa. Önálló munkái: A Toldi monda két idegen eredetű epizódja; A római Attila-legenda; Gog und Magog; Der anonyme Notar König Bélas; Az elbeszélő irodalom egyetemes története; A tudományos kutatás rendszere."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1553. címszó a lexikon => 290. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11553.htm

CÍMSZÓ: Fóti

SZEMÉLYNÉV: Fóti József Lajos

SZÓCIKK: Fóti József Lajos, irodalomtörténet-író, szül. Budapesten 1882. Középiskoláinak elvégzése után Münchenben, Strassburgban, majd Párisban a Sorbonne-on filológiát és irodalomtörténetet hallgatott, 1906. pedig Budapesten megszerezte a filozófiai doktorátust. Néhány évvel utóbb visszatért Párisba, ahol irodalomtörténeti kutatásokat végzett. Jelenleg Budapesten a Librairie Francaise könyvszalon tulajdonosa. Önálló munkái: A Toldi monda két idegen eredetű epizódja; A római Attila-legenda; Gog und Magog; Der anonyme Notar König Bélas; Az elbeszélő irodalom egyetemes története; A tudományos kutatás rendszere.

11553.ht

CÍMSZÓ Fót

SZEMÉLYNÉV Fót Józse Lajo

SZÓCIKK Fót Józse Lajos irodalomtörténet-író szül Budapeste 1882 Középiskoláina elvégzés utá Münchenben Strassburgban maj Párisba Sorbonne-o filológiá é irodalomtörténete hallgatott 1906 pedi Budapeste megszerezt filozófia doktorátust Néhán évve utób visszatér Párisba aho irodalomtörténet kutatásoka végzett Jelenle Budapeste Librairi Francais könyvszalo tulajdonosa Önáll munkái Told mond ké idege eredet epizódja róma Attila-legenda Go un Magog De anonym Nota Köni Bélas A elbeszél irodalo egyeteme története tudományo kutatá rendszere

11553.h

CÍMSZ Fó

SZEMÉLYNÉ Fó Józs Laj

SZÓCIK Fó Józs Lajo irodalomtörténet-ír szü Budapest 188 Középiskoláin elvégzé ut Münchenbe Strassburgba ma Párisb Sorbonne- filológi irodalomtörténet hallgatot 190 ped Budapest megszerez filozófi doktorátus Néhá évv utó visszaté Párisb ah irodalomtörténe kutatások végzet Jelenl Budapest Librair Francai könyvszal tulajdonos Önál munká Tol mon k ideg erede epizódj róm Attila-legend G u Mago D anony Not Kön Béla elbeszé irodal egyetem történet tudomány kutat rendszer

11553.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Józ La

SZÓCI F Józ Laj irodalomtörténet-í sz Budapes 18 Középiskolái elvégz u Münchenb Strassburgb m Páris Sorbonne filológ irodalomtörténe hallgato 19 pe Budapes megszere filozóf doktorátu Néh év ut visszat Páris a irodalomtörtén kutatáso végze Jelen Budapes Librai Franca könyvsza tulajdono Öná munk To mo ide ered epizód ró Attila-legen Mag anon No Kö Bél elbesz iroda egyete történe tudomán kuta rendsze

11553

CÍM

SZEMÉLY Jó L

SZÓC Jó La irodalomtörténet- s Budape 1 Középiskolá elvég München Strassburg Pári Sorbonn filoló irodalomtörtén hallgat 1 p Budape megszer filozó doktorát Né é u vissza Pári irodalomtörté kutatás végz Jele Budape Libra Franc könyvsz tulajdon Ön mun T m id ere epizó r Attila-lege Ma ano N K Bé elbes irod egyet történ tudomá kut rendsz

1155SZEMÉL J

SZÓ J L irodalomtörténet Budap Középiskol elvé Münche Strassbur Pár Sorbon filol irodalomtörté hallga Budap megsze filoz doktorá N vissz Pár irodalomtört kutatá vég Jel Budap Libr Fran könyvs tulajdo Ö mu i er epiz Attila-leg M an B elbe iro egye törté tudom ku rends