11556.htm

CÍMSZÓ: Frank

SZEMÉLYNÉV: Frank Frigyes

SZÓCIKK: Frank, 1. Frigyes, festő, szül. Budapesten 1890. Arckép, táj és figurális képeket fest. A Műcsarnok 1915-iki tárlatán egy női arcképével a Harkányi-díjat nyerte el, 1916. pedig a Halmos-díjat és 1920. kitüntető elismerést kapott. Az Ernst Múzeumban rendezett gyűjteményes kiállítást. Münchenben és Párisban is kiállított 1925. és itt kitüntették.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1556. címszó a lexikon => 291. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11556.htm

CÍMSZÓ: Frank

SZEMÉLYNÉV: Frank Frigyes

SZÓCIKK: Frank, 1. Frigyes, festő, szül. Budapesten 1890. Arckép, táj és figurális képeket fest. A Műcsarnok 1915-iki tárlatán egy női arcképével a Harkányi-díjat nyerte el, 1916. pedig a Halmos-díjat és 1920. kitüntető elismerést kapott. Az Ernst Múzeumban rendezett gyűjteményes kiállítást. Münchenben és Párisban is kiállított 1925. és itt kitüntették.

11556.ht

CÍMSZÓ Fran

SZEMÉLYNÉV Fran Frigye

SZÓCIKK Frank 1 Frigyes festő szül Budapeste 1890 Arckép tá é figuráli képeke fest Műcsarno 1915-ik tárlatá eg nő arcképéve Harkányi-díja nyert el 1916 pedi Halmos-díja é 1920 kitüntet elismerés kapott A Erns Múzeumba rendezet gyűjteménye kiállítást Münchenbe é Párisba i kiállítot 1925 é it kitüntették

11556.h

CÍMSZ Fra

SZEMÉLYNÉ Fra Frigy

SZÓCIK Fran Frigye fest szü Budapest 189 Arcké t figurál képek fes Műcsarn 1915-i tárlat e n arcképév Harkányi-díj nyer e 191 ped Halmos-díj 192 kitünte elismeré kapot Ern Múzeumb rendeze gyűjtemény kiállítás Münchenb Párisb kiállíto 192 i kitüntetté

11556.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr Frig

SZÓCI Fra Frigy fes sz Budapes 18 Arck figurá képe fe Műcsar 1915- tárla arcképé Harkányi-dí nye 19 pe Halmos-dí 19 kitünt elismer kapo Er Múzeum rendez gyűjtemén kiállítá München Páris kiállít 19 kitüntett

11556

CÍM F

SZEMÉLY F Fri

SZÓC Fr Frig fe s Budape 1 Arc figur kép f Műcsa 1915 tárl arckép Harkányi-d ny 1 p Halmos-d 1 kitün elisme kap E Múzeu rende gyűjtemé kiállít Münche Pári kiállí 1 kitüntet

1155SZEMÉL Fr

SZÓ F Fri f Budap Ar figu ké Műcs 191 tár arcké Harkányi- n Halmos- kitü elism ka Múze rend gyűjtem kiállí Münch Pár kiáll kitünte