11558.htm

CÍMSZÓ: Frank

SZEMÉLYNÉV: Frank Kati

SZÓCIKK: F. Kati (Katharina Frankl), osztrák drámai színművésznő, szül. Bazinban 1852 okt. 11. Előbb Berlinben és Brémában működött, 1872. a bécsi Stadttheater, 1875. pedig a Burgtheater, majd ismét a Stadttheater tagja volt. A nyolcvanas és kilencvenes években Németország valamennyi nagyobb színpadán sokat lépett fel nagy sikerrel, de Moszkvában, Szt.-Péterváron és New Yorkban is, ahol később letelepedett. Legfőbb szerepei voltak: Mária Stuart, Judith (Uriel Acosta), Orleansi szűz, Lady Macbeth, Iphigenia, Sappho, Deborah stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1558. címszó a lexikon => 291. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11558.htm

CÍMSZÓ: Frank

SZEMÉLYNÉV: Frank Kati

SZÓCIKK: F. Kati Katharina Frankl , osztrák drámai színművésznő, szül. Bazinban 1852 okt. 11. Előbb Berlinben és Brémában működött, 1872. a bécsi Stadttheater, 1875. pedig a Burgtheater, majd ismét a Stadttheater tagja volt. A nyolcvanas és kilencvenes években Németország valamennyi nagyobb színpadán sokat lépett fel nagy sikerrel, de Moszkvában, Szt.-Péterváron és New Yorkban is, ahol később letelepedett. Legfőbb szerepei voltak: Mária Stuart, Judith Uriel Acosta , Orleansi szűz, Lady Macbeth, Iphigenia, Sappho, Deborah stb.

11558.ht

CÍMSZÓ Fran

SZEMÉLYNÉV Fran Kat

SZÓCIKK F Kat Katharin Frank osztrá dráma színművésznő szül Bazinba 185 okt 11 Előb Berlinbe é Brémába működött 1872 bécs Stadttheater 1875 pedi Burgtheater maj ismé Stadttheate tagj volt nyolcvana é kilencvene évekbe Németorszá valamenny nagyob színpadá soka lépet fe nag sikerrel d Moszkvában Szt.-Péterváro é Ne Yorkba is aho későb letelepedett Legfőb szerepe voltak Mári Stuart Judit Urie Acost Orleans szűz Lad Macbeth Iphigenia Sappho Debora stb

11558.h

CÍMSZ Fra

SZEMÉLYNÉ Fra Ka

SZÓCIK Ka Kathari Fran osztr drám színművészn szü Bazinb 18 ok 1 Elő Berlinb Brémáb működöt 187 béc Stadttheate 187 ped Burgtheate ma ism Stadttheat tag vol nyolcvan kilencven évekb Németorsz valamenn nagyo színpad sok lépe f na sikerre Moszkvába Szt.-Pétervár N Yorkb i ah késő letelepedet Legfő szerep volta Már Stuar Judi Uri Acos Orlean szű La Macbet Iphigeni Sapph Debor st

11558.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr K

SZÓCI K Kathar Fra oszt drá színművész sz Bazin 1 o El Berlin Brémá működö 18 bé Stadttheat 18 pe Burgtheat m is Stadtthea ta vo nyolcva kilencve évek Németors valamen nagy színpa so lép n sikerr Moszkváb Szt.-Pétervá York a kés letelepede Legf szere volt Má Stua Jud Ur Aco Orlea sz L Macbe Iphigen Sapp Debo s

11558

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC Katha Fr osz dr színművés s Bazi E Berli Brém működ 1 b Stadtthea 1 p Burgthea i Stadtthe t v nyolcv kilencv éve Németor valame nag színp s lé siker Moszkvá Szt.-Péterv Yor ké leteleped Leg szer vol M Stu Ju U Ac Orle s Macb Iphige Sap Deb

1155SZEMÉL

SZÓ Kath F os d színművé Baz Berl Bré műkö Stadtthe Burgthe Stadtth nyolc kilenc év Németo valam na szín l sike Moszkv Szt.-Péter Yo k letelepe Le sze vo St J A Orl Mac Iphig Sa De