11560.htm

CÍMSZÓ: Frank

SZEMÉLYNÉV: Frank Samu

SZÓCIKK: 5. F. Samu, orvos és író, szül. Pápán 1839. Cikkei a magyar és német szaksajtóban jelentek meg. Fordított egy imakönyvet is a következő címmel: Az ájtatos izraelita hölgy (Pest 1861).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1560. címszó a lexikon => 291. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11560.htm

CÍMSZÓ: Frank

SZEMÉLYNÉV: Frank Samu

SZÓCIKK: 5. F. Samu, orvos és író, szül. Pápán 1839. Cikkei a magyar és német szaksajtóban jelentek meg. Fordított egy imakönyvet is a következő címmel: Az ájtatos izraelita hölgy Pest 1861 .

11560.ht

CÍMSZÓ Fran

SZEMÉLYNÉV Fran Sam

SZÓCIKK 5 F Samu orvo é író szül Pápá 1839 Cikke magya é néme szaksajtóba jelente meg Fordítot eg imakönyve i következ címmel A ájtato izraelit hölg Pes 186

11560.h

CÍMSZ Fra

SZEMÉLYNÉ Fra Sa

SZÓCIK Sam orv ír szü Páp 183 Cikk magy ném szaksajtób jelent me Fordíto e imakönyv követke címme ájtat izraeli höl Pe 18

11560.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr S

SZÓCI Sa or í sz Pá 18 Cik mag né szaksajtó jelen m Fordít imaköny követk címm ájta izrael hö P 1

11560

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC S o s P 1 Ci ma n szaksajt jele Fordí imakön követ cím ájt izrae h

1156SZEMÉL

SZÓ C m szaksaj jel Ford imakö köve cí áj izra