11564.htm

CÍMSZÓ: Frankel

SZEMÉLYNÉV: Frankel Mózes

SZÓCIKK: 4.  F. Mózes, rabbi, megh. 1845. Kiváló talmudtudós, jeles hebraista volt. Sebesen, ahol mint rabbi működött, megírta héberül a sáros megyei zsidók szervezkedésének történetét. Kéziratát az eperjesi hitközség levéltára őrzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1564. címszó a lexikon => 291. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11564.htm

CÍMSZÓ: Frankel

SZEMÉLYNÉV: Frankel Mózes

SZÓCIKK: 4. F. Mózes, rabbi, megh. 1845. Kiváló talmudtudós, jeles hebraista volt. Sebesen, ahol mint rabbi működött, megírta héberül a sáros megyei zsidók szervezkedésének történetét. Kéziratát az eperjesi hitközség levéltára őrzi.

11564.ht

CÍMSZÓ Franke

SZEMÉLYNÉV Franke Móze

SZÓCIKK 4 F Mózes rabbi megh 1845 Kivál talmudtudós jele hebraist volt Sebesen aho min rabb működött megírt héberü sáro megye zsidó szervezkedéséne történetét Kéziratá a eperjes hitközsé levéltár őrzi

11564.h

CÍMSZ Frank

SZEMÉLYNÉ Frank Móz

SZÓCIK Móze rabb meg 184 Kivá talmudtudó jel hebrais vol Sebese ah mi rab működöt megír héber sár megy zsid szervezkedésén történeté Kézirat eperje hitközs levéltá őrz

11564.

CÍMS Fran

SZEMÉLYN Fran Mó

SZÓCI Móz rab me 18 Kiv talmudtud je hebrai vo Sebes a m ra működö megí hébe sá meg zsi szervezkedésé történet Kézira eperj hitköz levélt őr

11564

CÍM Fra

SZEMÉLY Fra M

SZÓC Mó ra m 1 Ki talmudtu j hebra v Sebe r működ meg héb s me zs szervezkedés történe Kézir eper hitkö levél ő

1156

CÍ Fr

SZEMÉL Fr

SZÓ M r K talmudt hebr Seb műkö me hé m z szervezkedé történ Kézi epe hitk levé