11574.htm

CÍMSZÓ: Frankl

SZEMÉLYNÉV: Frankl Samu

SZÓCIKK: 4. F. Samu, ideggyógyász, szül. Öttevényben (Győr vm.) 1886 júl. 2. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1919 óta az Apponyi Poliklinika tanársegéde, pár éve pedig a budapesti orth. hitközség ambulatoriumán az idegosztály vezető főorvosa. Különböző szaklapokban számos ideggyógyászati értekezése jelent meg, melyek főleg a lappangó luesz és az epilepsziával foglalkoznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1574. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11574.htm

CÍMSZÓ: Frankl

SZEMÉLYNÉV: Frankl Samu

SZÓCIKK: 4. F. Samu, ideggyógyász, szül. Öttevényben Győr vm. 1886 júl. 2. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1919 óta az Apponyi Poliklinika tanársegéde, pár éve pedig a budapesti orth. hitközség ambulatoriumán az idegosztály vezető főorvosa. Különböző szaklapokban számos ideggyógyászati értekezése jelent meg, melyek főleg a lappangó luesz és az epilepsziával foglalkoznak.

11574.ht

CÍMSZÓ Frank

SZEMÉLYNÉV Frank Sam

SZÓCIKK 4 F Samu ideggyógyász szül Öttevénybe Győ vm 188 júl 2 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte 191 ót a Appony Poliklinik tanársegéde pá év pedi budapest orth hitközsé ambulatoriumá a idegosztál vezet főorvosa Különböz szaklapokba számo ideggyógyászat értekezés jelen meg melye főle lappang lues é a epilepsziáva foglalkoznak

11574.h

CÍMSZ Fran

SZEMÉLYNÉ Fran Sa

SZÓCIK Sam ideggyógyás szü Öttevényb Gy v 18 jú Egyete tanulmánya Budapest végezt 19 ó Appon Poliklini tanársegéd p é ped budapes ort hitközs ambulatorium idegosztá veze főorvos Különbö szaklapokb szám ideggyógyásza értekezé jele me mely fől lappan lue epilepsziáv foglalkozna

11574.

CÍMS Fra

SZEMÉLYN Fra S

SZÓCI Sa ideggyógyá sz Öttevény G 1 j Egyet tanulmány Budapes végez 1 Appo Poliklin tanársegé pe budape or hitköz ambulatoriu idegoszt vez főorvo Különb szaklapok szá ideggyógyász értekez jel m mel fő lappa lu epilepsziá foglalkozn

11574

CÍM Fr

SZEMÉLY Fr

SZÓC S ideggyógy s Öttevén Egye tanulmán Budape vége App Polikli tanárseg p budap o hitkö ambulatori idegosz ve főorv Külön szaklapo sz ideggyógyás érteke je me f lapp l epilepszi foglalkoz

1157

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ ideggyóg Öttevé Egy tanulmá Budap vég Ap Polikl tanárse buda hitk ambulator idegos v főor Külö szaklap s ideggyógyá értek j m lap epilepsz foglalko