11576.htm

CÍMSZÓ: Freier

SZEMÉLYNÉV: Freier Jakab Salómo

SZÓCIKK: Freier Jakab Salómo, újvidéki rabbi, szül. Rohoncon, ahol atyja rabbisági ülnök volt. A múlt század harmincas éveitől az ötvenes évekig Újvidéken működött, mint rabbi. Előbb Szegeden volt helyettes rabbi, majd Győrött rabbi. Felvilágosodott tudós és a reformirány híve volt. Hitszónoklatai 1842. jelentek meg Andächtige Erinnerungen an die Pflichten eines Israeliten címmel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1576. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11576.htm

CÍMSZÓ: Freier

SZEMÉLYNÉV: Freier Jakab Salómo

SZÓCIKK: Freier Jakab Salómo, újvidéki rabbi, szül. Rohoncon, ahol atyja rabbisági ülnök volt. A múlt század harmincas éveitől az ötvenes évekig Újvidéken működött, mint rabbi. Előbb Szegeden volt helyettes rabbi, majd Győrött rabbi. Felvilágosodott tudós és a reformirány híve volt. Hitszónoklatai 1842. jelentek meg Andächtige Erinnerungen an die Pflichten eines Israeliten címmel.

11576.ht

CÍMSZÓ Freie

SZEMÉLYNÉV Freie Jaka Salóm

SZÓCIKK Freie Jaka Salómo újvidék rabbi szül Rohoncon aho atyj rabbiság ülnö volt múl száza harminca éveitő a ötvene éveki Újvidéke működött min rabbi Előb Szegede vol helyette rabbi maj Győröt rabbi Felvilágosodot tudó é reformirán hív volt Hitszónoklata 1842 jelente me Andächtig Erinnerunge a di Pflichte eine Israelite címmel

11576.h

CÍMSZ Frei

SZEMÉLYNÉ Frei Jak Saló

SZÓCIK Frei Jak Salóm újvidé rabb szü Rohonco ah aty rabbisá üln vol mú száz harminc éveit ötven évek Újvidék működöt mi rabb Elő Szeged vo helyett rabb ma Győrö rabb Felvilágosodo tud reformirá hí vol Hitszónoklat 184 jelent m Andächti Erinnerung d Pflicht ein Israelit címme

11576.

CÍMS Fre

SZEMÉLYN Fre Ja Sal

SZÓCI Fre Ja Saló újvid rab sz Rohonc a at rabbis ül vo m szá harmin évei ötve éve Újvidé működö m rab El Szege v helyet rab m Győr rab Felvilágosod tu reformir h vo Hitszónokla 18 jelen Andächt Erinnerun Pflich ei Israeli címm

11576

CÍM Fr

SZEMÉLY Fr J Sa

SZÓC Fr J Sal újvi ra s Rohon a rabbi ü v sz harmi éve ötv év Újvid működ ra E Szeg helye ra Győ ra Felvilágoso t reformi v Hitszónokl 1 jele Andäch Erinneru Pflic e Israel cím

1157

CÍ F

SZEMÉL F S

SZÓ F Sa újv r Roho rabb s harm év öt é Újvi műkö r Sze hely r Gy r Felvilágos reform Hitszónok jel Andäc Erinner Pfli Israe cí