11578.htm

CÍMSZÓ: Freistadt

SZEMÉLYNÉV: Freistadt Ábrahám

SZÓCIKK: Freistadt, 1. Ábrahám, komáromi rabbi, szül. Galgócon, megh. Komáromban 1830. Tanítómestere Tiszmenitz Mesulam (l. 0.) pozsonyi rabbi volt. Szerzője az Imré Sefer c. műnek és több responzuma jelent meg a Tesuvó Meahavó c. responzum gyűjteményben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1578. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11578.htm

CÍMSZÓ: Freistadt

SZEMÉLYNÉV: Freistadt Ábrahám

SZÓCIKK: Freistadt, 1. Ábrahám, komáromi rabbi, szül. Galgócon, megh. Komáromban 1830. Tanítómestere Tiszmenitz Mesulam l. 0. pozsonyi rabbi volt. Szerzője az Imré Sefer c. műnek és több responzuma jelent meg a Tesuvó Meahavó c. responzum gyűjteményben.

11578.ht

CÍMSZÓ Freistad

SZEMÉLYNÉV Freistad Ábrahá

SZÓCIKK Freistadt 1 Ábrahám komárom rabbi szül Galgócon megh Komáromba 1830 Tanítómester Tiszmenit Mesula l 0 pozsony rabb volt Szerzőj a Imr Sefe c műne é töb responzum jelen me Tesuv Meahav c responzu gyűjteményben

11578.h

CÍMSZ Freista

SZEMÉLYNÉ Freista Ábrah

SZÓCIK Freistad Ábrahá komáro rabb szü Galgóco meg Komáromb 183 Tanítómeste Tiszmeni Mesul pozson rab vol Szerző Im Sef műn tö responzu jele m Tesu Meaha responz gyűjteménybe

11578.

CÍMS Freist

SZEMÉLYN Freist Ábra

SZÓCI Freista Ábrah komár rab sz Galgóc me Komárom 18 Tanítómest Tiszmen Mesu pozso ra vo Szerz I Se mű t responz jel Tes Meah respon gyűjteményb

11578

CÍM Freis

SZEMÉLY Freis Ábr

SZÓC Freist Ábra komá ra s Galgó m Komáro 1 Tanítómes Tiszme Mes pozs r v Szer S m respon je Te Mea respo gyűjtemény

1157

CÍ Frei

SZEMÉL Frei Áb

SZÓ Freis Ábr kom r Galg Komár Tanítóme Tiszm Me poz Sze respo j T Me resp gyűjtemén