11579.htm

CÍMSZÓ: Freistadt

SZÓCIKK: 2.  F. Ábrahám Juda Léb, rabbi, szül. 1744., megh. 1808. 28 éven át vezette a bonyhádi hitközséget. 1794-ben egy nagy tűzvész alkalmával elpusztult a templom és a tóratekercsek is elégtek. Ekkor F. egy gyászverset írt, amelyet minden Peszach után való szombaton elmondanak a bonyhádi templomban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1579. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11579.htm

CÍMSZÓ: Freistadt

SZÓCIKK: 2. F. Ábrahám Juda Léb, rabbi, szül. 1744., megh. 1808. 28 éven át vezette a bonyhádi hitközséget. 1794-ben egy nagy tűzvész alkalmával elpusztult a templom és a tóratekercsek is elégtek. Ekkor F. egy gyászverset írt, amelyet minden Peszach után való szombaton elmondanak a bonyhádi templomban.

11579.ht

CÍMSZÓ Freistad

SZÓCIKK 2 F Ábrahá Jud Léb rabbi szül 1744. megh 1808 2 éve á vezett bonyhád hitközséget 1794-be eg nag tűzvés alkalmáva elpusztul templo é tóratekercse i elégtek Ekko F eg gyászverse írt amelye minde Peszac utá val szombato elmondana bonyhád templomban

11579.h

CÍMSZ Freista

SZÓCIK Ábrah Ju Lé rabb szü 1744 meg 180 év vezet bonyhá hitközsége 1794-b e na tűzvé alkalmáv elpusztu templ tóratekercs elégte Ekk e gyászvers ír amely mind Pesza ut va szombat elmondan bonyhá templomba

11579.

CÍMS Freist

SZÓCI Ábra J L rab sz 174 me 18 é veze bonyh hitközség 1794- n tűzv alkalmá elpuszt temp tóratekerc elégt Ek gyászver í amel min Pesz u v szomba elmonda bonyh templomb

11579

CÍM Freis

SZÓC Ábr ra s 17 m 1 vez bony hitközsé 1794 tűz alkalm elpusz tem tórateker elég E gyászve ame mi Pes szomb elmond bony templom

1157

CÍ Frei

SZÓ Áb r 1 ve bon hitközs 179 tű alkal elpus te tórateke elé gyászv am m Pe szom elmon bon templo