11580.htm

CÍMSZÓ: Freistadt

SZÓCIKK: 3.  F. Sámson, rabbi szül. Galgócon, megh. Óbudán 1773. Boldogasszonyban működött, évtizedekig jesivát tartott fenn és jelentékeny tudós hírében állott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1580. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11580.htm

CÍMSZÓ: Freistadt

SZÓCIKK: 3. F. Sámson, rabbi szül. Galgócon, megh. Óbudán 1773. Boldogasszonyban működött, évtizedekig jesivát tartott fenn és jelentékeny tudós hírében állott.

11580.ht

CÍMSZÓ Freistad

SZÓCIKK 3 F Sámson rabb szül Galgócon megh Óbudá 1773 Boldogasszonyba működött évtizedeki jesivá tartot fen é jelentéken tudó hírébe állott

11580.h

CÍMSZ Freista

SZÓCIK Sámso rab szü Galgóco meg Óbud 177 Boldogasszonyb működöt évtizedek jesiv tarto fe jelentéke tud híréb állot

11580.

CÍMS Freist

SZÓCI Sáms ra sz Galgóc me Óbu 17 Boldogasszony működö évtizede jesi tart f jelenték tu híré állo

11580

CÍM Freis

SZÓC Sám r s Galgó m Ób 1 Boldogasszon működ évtized jes tar jelenté t hír áll

1158

CÍ Frei

SZÓ Sá Galg Ó Boldogasszo műkö évtize je ta jelent hí ál