11581.htm

CÍMSZÓ: Frenk

SZEMÉLYNÉV: Frenk Jiszochor Ber

SZÓCIKK: "Frenk Jiszochor Ber, rabbi. A pozsonyi hitközségnél volt metsző a XIX. sz. első évtizedeiben, megh. 1845. Több könyvet adott ki, nevezetesen: Megilasz Matiszjóhu, a makkabeusok könyvének német fordításával (Wien 1822); Chut hamsulos, a cicisz és tefflin törvényei (Wien 1825); Or emunó, bibliai elbeszélések asszonyok és gyermekek részére (Wien 1825); Máté Móse, elbeszélések(Pozsony 1834); Machane Jiszroél, asszonyi törvények (Wien 1836); Machané Lévi, elbeszélések (Wien 1822)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1581. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11581.htm

CÍMSZÓ: Frenk

SZEMÉLYNÉV: Frenk Jiszochor Ber

SZÓCIKK: Frenk Jiszochor Ber, rabbi. A pozsonyi hitközségnél volt metsző a XIX. sz. első évtizedeiben, megh. 1845. Több könyvet adott ki, nevezetesen: Megilasz Matiszjóhu, a makkabeusok könyvének német fordításával Wien 1822 ; Chut hamsulos, a cicisz és tefflin törvényei Wien 1825 ; Or emunó, bibliai elbeszélések asszonyok és gyermekek részére Wien 1825 ; Máté Móse, elbeszélések Pozsony 1834 ; Machane Jiszroél, asszonyi törvények Wien 1836 ; Machané Lévi, elbeszélések Wien 1822 .

11581.ht

CÍMSZÓ Fren

SZEMÉLYNÉV Fren Jiszocho Be

SZÓCIKK Fren Jiszocho Ber rabbi pozsony hitközségné vol metsz XIX sz els évtizedeiben megh 1845 Töb könyve adot ki nevezetesen Megilas Matiszjóhu makkabeuso könyvéne néme fordításáva Wie 182 Chu hamsulos cicis é teffli törvénye Wie 182 O emunó biblia elbeszélése asszonyo é gyermeke részér Wie 182 Mát Móse elbeszélése Pozson 183 Machan Jiszroél asszony törvénye Wie 183 Machan Lévi elbeszélése Wie 182

11581.h

CÍMSZ Fre

SZEMÉLYNÉ Fre Jiszoch B

SZÓCIK Fre Jiszoch Be rabb pozson hitközségn vo mets XI s el évtizedeibe meg 184 Tö könyv ado k nevezetese Megila Matiszjóh makkabeus könyvén ném fordításáv Wi 18 Ch hamsulo cici teffl törvény Wi 18 emun bibli elbeszélés asszony gyermek részé Wi 18 Má Mós elbeszélés Pozso 18 Macha Jiszroé asszon törvény Wi 18 Macha Lév elbeszélés Wi 18

11581.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr Jiszoc

SZÓCI Fr Jiszoc B rab pozso hitközség v met X e évtizedeib me 18 T köny ad nevezetes Megil Matiszjó makkabeu könyvé né fordításá W 1 C hamsul cic teff törvén W 1 emu bibl elbeszélé asszon gyerme rész W 1 M Mó elbeszélé Pozs 1 Mach Jiszro asszo törvén W 1 Mach Lé elbeszélé W 1

11581

CÍM F

SZEMÉLY F Jiszo

SZÓC F Jiszo ra pozs hitközsé me évtizedei m 1 kön a nevezete Megi Matiszj makkabe könyv n fordítás hamsu ci tef törvé em bib elbeszél asszo gyerm rés M elbeszél Poz Mac Jiszr assz törvé Mac L elbeszél

1158SZEMÉL Jisz

SZÓ Jisz r poz hitközs m évtizede kö nevezet Meg Matisz makkab köny fordítá hams c te törv e bi elbeszé assz gyer ré elbeszé Po Ma Jisz ass törv Ma elbeszé