11583.htm

CÍMSZÓ: Frenkel

SZEMÉLYNÉV: Frenkel Bernát

SZÓCIKK: 2  F. Bernát, rabbi, a Pesti Izr. Hitközség leány gimnáziumának vallástanára, szül. Hodászon 1881 júl. 8. A tanító- és rabbiképző elvégzése után a budapesti tudományegyetemen szerzet bölcsészdoktori címet. Szerkesztette és részben fordította az iskolákban és családokban nagy elterjedtségnek örvendő úgynevezett F.-féle bibliát. Pedagógiai és theológiai cikkei különböző lapokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1583. címszó a lexikon => 293. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11583.htm

CÍMSZÓ: Frenkel

SZEMÉLYNÉV: Frenkel Bernát

SZÓCIKK: 2 F. Bernát, rabbi, a Pesti Izr. Hitközség leány gimnáziumának vallástanára, szül. Hodászon 1881 júl. 8. A tanító- és rabbiképző elvégzése után a budapesti tudományegyetemen szerzet bölcsészdoktori címet. Szerkesztette és részben fordította az iskolákban és családokban nagy elterjedtségnek örvendő úgynevezett F.-féle bibliát. Pedagógiai és theológiai cikkei különböző lapokban jelentek meg.

11583.ht

CÍMSZÓ Frenke

SZEMÉLYNÉV Frenke Berná

SZÓCIKK F Bernát rabbi Pest Izr Hitközsé leán gimnáziumána vallástanára szül Hodászo 188 júl 8 tanító é rabbiképz elvégzés utá budapest tudományegyeteme szerze bölcsészdoktor címet Szerkesztett é részbe fordított a iskolákba é családokba nag elterjedtségne örvend úgynevezet F.-fél bibliát Pedagógia é theológia cikke különböz lapokba jelente meg

11583.h

CÍMSZ Frenk

SZEMÉLYNÉ Frenk Bern

SZÓCIK Berná rabb Pes Iz Hitközs leá gimnáziumán vallástanár szü Hodász 18 jú tanít rabbikép elvégzé ut budapes tudományegyetem szerz bölcsészdokto címe Szerkesztet részb fordítot iskolákb családokb na elterjedtségn örven úgyneveze F.-fé bibliá Pedagógi theológi cikk különbö lapokb jelent me

11583.

CÍMS Fren

SZEMÉLYN Fren Ber

SZÓCI Bern rab Pe I Hitköz le gimnáziumá vallástaná sz Hodás 1 j taní rabbiké elvégz u budape tudományegyete szer bölcsészdokt cím Szerkeszte rész fordíto iskolák családok n elterjedtség örve úgynevez F.-f bibli Pedagóg theológ cik különb lapok jelen m

11583

CÍM Fre

SZEMÉLY Fre Be

SZÓC Ber ra P Hitkö l gimnázium vallástan s Hodá tan rabbik elvég budap tudományegyet sze bölcsészdok cí Szerkeszt rés fordít iskolá családo elterjedtsé örv úgyneve F.- bibl Pedagó theoló ci külön lapo jele

1158

CÍ Fr

SZEMÉL Fr B

SZÓ Be r Hitk gimnáziu vallásta Hod ta rabbi elvé buda tudományegye sz bölcsészdo c Szerkesz ré fordí iskol család elterjedts ör úgynev F. bib Pedag theol c külö lap jel