11584.htm

CÍMSZÓ: Frenkel

SZEMÉLYNÉV: Frenkel Jenő

SZÓCIKK: 3.  F. Jenő, rabbi, szül. Tasnádon (Szilágy vm.) 1902 márc. 16. 1916-26-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1925-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1927. pedig rabbivá. 1926 óta szegedi rabbi. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Országos Egyetértésben és a Blau emlékkönyvben jelennek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1584. címszó a lexikon => 293. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11584.htm

CÍMSZÓ: Frenkel

SZEMÉLYNÉV: Frenkel Jenő

SZÓCIKK: 3. F. Jenő, rabbi, szül. Tasnádon Szilágy vm. 1902 márc. 16. 1916-26-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1925-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1927. pedig rabbivá. 1926 óta szegedi rabbi. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Országos Egyetértésben és a Blau emlékkönyvben jelennek meg.

11584.ht

CÍMSZÓ Frenke

SZEMÉLYNÉV Frenke Jen

SZÓCIKK 3 F Jenő rabbi szül Tasnádo Szilág vm 190 márc 16 1916-26-i vol budapest rabbiképz növendéke 1925-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1927 pedi rabbivá 192 ót szeged rabbi Cikke Magya Zsid Szemlében a Országo Egyetértésbe é Bla emlékkönyvbe jelenne meg

11584.h

CÍMSZ Frenk

SZEMÉLYNÉ Frenk Je

SZÓCIK Jen rabb szü Tasnád Szilá v 19 már 1 1916-26- vo budapes rabbikép növendék 1925-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 192 ped rabbiv 19 ó szege rabb Cikk Magy Zsi Szemlébe Ország Egyetértésb Bl emlékkönyvb jelenn me

11584.

CÍMS Fren

SZEMÉLYN Fren J

SZÓCI Je rab sz Tasná Szil 1 má 1916-26 v budape rabbiké növendé 1925- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1 szeg rab Cik Mag Zs Szemléb Orszá Egyetértés B emlékkönyv jelen m

11584

CÍM Fre

SZEMÉLY Fre

SZÓC J ra s Tasn Szi m 1916-2 budap rabbik növend 1925 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb sze ra Ci Ma Z Szemlé Orsz Egyetérté emlékköny jele

1158

CÍ Fr

SZEMÉL Fr

SZÓ r Tas Sz 1916- buda rabbi növen 192 av bölcsészdok Budape rab sz r C M Szeml Ors Egyetért emlékkön jel