11587.htm

CÍMSZÓ: Freudiger

SZEMÉLYNÉV: Freudiger Lipót

SZÓCIKK: F. Lipót (óbudai), gyáros, a budapesti orthodox hitközség tiszteletbeli elnöke, szül. Budapesten 1866 júl. 21. Jesivát végzett, majd tagja, később pedig társfőnöke lett a Freudiger Mózes és fiai gyárnak, amely ma több mint 200 munkást foglalkoztat s az ország legnagyobb ágy-, ruha-, és fehérnemű gyára. Közgazdasági munkássága mellett tevékeny részt vesz a hitéletben is mint a budapesti orthodox hitközség tiszteletbeli elnöke s több orthodox intézmény és egyesület megalapítója, elnöke vagy vezetőségi tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1587. címszó a lexikon => 293. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11587.htm

CÍMSZÓ: Freudiger

SZEMÉLYNÉV: Freudiger Lipót

SZÓCIKK: F. Lipót óbudai , gyáros, a budapesti orthodox hitközség tiszteletbeli elnöke, szül. Budapesten 1866 júl. 21. Jesivát végzett, majd tagja, később pedig társfőnöke lett a Freudiger Mózes és fiai gyárnak, amely ma több mint 200 munkást foglalkoztat s az ország legnagyobb ágy-, ruha-, és fehérnemű gyára. Közgazdasági munkássága mellett tevékeny részt vesz a hitéletben is mint a budapesti orthodox hitközség tiszteletbeli elnöke s több orthodox intézmény és egyesület megalapítója, elnöke vagy vezetőségi tagja.

11587.ht

CÍMSZÓ Freudige

SZEMÉLYNÉV Freudige Lipó

SZÓCIKK F Lipó óbuda gyáros budapest orthodo hitközsé tiszteletbel elnöke szül Budapeste 186 júl 21 Jesivá végzett maj tagja későb pedi társfőnök let Freudige Móze é fia gyárnak amel m töb min 20 munkás foglalkozta a orszá legnagyob ágy- ruha- é fehérnem gyára Közgazdaság munkásság mellet tevéken rész ves hitéletbe i min budapest orthodo hitközsé tiszteletbel elnök töb orthodo intézmén é egyesüle megalapítója elnök vag vezetőség tagja

11587.h

CÍMSZ Freudig

SZEMÉLYNÉ Freudig Lip

SZÓCIK Lip óbud gyáro budapes orthod hitközs tiszteletbe elnök szü Budapest 18 jú 2 Jesiv végzet ma tagj késő ped társfőnö le Freudig Móz fi gyárna ame tö mi 2 munká foglalkozt orsz legnagyo ágy ruha fehérne gyár Közgazdasá munkássá melle tevéke rés ve hitéletb mi budapes orthod hitközs tiszteletbe elnö tö orthod intézmé egyesül megalapítój elnö va vezetősé tagj

11587.

CÍMS Freudi

SZEMÉLYN Freudi Li

SZÓCI Li óbu gyár budape ortho hitköz tiszteletb elnö sz Budapes 1 j Jesi végze m tag kés pe társfőn l Freudi Mó f gyárn am t m munk foglalkoz ors legnagy ág ruh fehérn gyá Közgazdas munkáss mell tevék ré v hitélet m budape ortho hitköz tiszteletb eln t ortho intézm egyesü megalapító eln v vezetős tag

11587

CÍM Freud

SZEMÉLY Freud L

SZÓC L ób gyá budap orth hitkö tisztelet eln s Budape Jes végz ta ké p társfő Freud M gyár a mun foglalko or legnag á ru fehér gy Közgazda munkás mel tevé r hitéle budap orth hitkö tisztelet el orth intéz egyes megalapít el vezető ta

1158

CÍ Freu

SZEMÉL Freu

SZÓ ó gy buda ort hitk tisztele el Budap Je vég t k társf Freu gyá mu foglalk o legna r fehé g Közgazd munká me tev hitél buda ort hitk tisztele e ort inté egye megalapí e vezet t