11591.htm

CÍMSZÓ: Frey

SZEMÉLYNÉV: Frey Ernő

SZÓCIKK: "Frey, 1. Ernő, idegorvos, szül. Vágszerdahelyen 1873 jan. 10. A budapesti egyetemen tanult, majd a doktori oklevél elnyerése után az agyszövettani laboratóriumban működött, mint első tanársegéd, 1915-től kezdve pedig a budapesti egyetemen az agybetegségek kórtanának magántanára. Főbb, önállóan is megjelent művei: Die Anatomie der Sachsschen Idiotie (1898); Über khlinische Formen und Verlauf des Tabes (1912); Über den Verlauf des vorderen Pyramiden-Bündel'(1912); Über Anatomie der Signyomyche (1913): Altheimersche Krankheit (1914)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1591. címszó a lexikon => 293. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11591.htm

CÍMSZÓ: Frey

SZEMÉLYNÉV: Frey Ernő

SZÓCIKK: Frey, 1. Ernő, idegorvos, szül. Vágszerdahelyen 1873 jan. 10. A budapesti egyetemen tanult, majd a doktori oklevél elnyerése után az agyszövettani laboratóriumban működött, mint első tanársegéd, 1915-től kezdve pedig a budapesti egyetemen az agybetegségek kórtanának magántanára. Főbb, önállóan is megjelent művei: Die Anatomie der Sachsschen Idiotie 1898 ; Über khlinische Formen und Verlauf des Tabes 1912 ; Über den Verlauf des vorderen Pyramiden-Bündel' 1912 ; Über Anatomie der Signyomyche 1913 : Altheimersche Krankheit 1914 .

11591.ht

CÍMSZÓ Fre

SZEMÉLYNÉV Fre Ern

SZÓCIKK Frey 1 Ernő idegorvos szül Vágszerdahelye 187 jan 10 budapest egyeteme tanult maj doktor oklevé elnyerés utá a agyszövettan laboratóriumba működött min els tanársegéd 1915-tő kezdv pedi budapest egyeteme a agybetegsége kórtanána magántanára Főbb önállóa i megjelen művei Di Anatomi de Sachssche Idioti 189 Übe khlinisch Forme un Verlau de Tabe 191 Übe de Verlau de vordere Pyramiden-Bündel 191 Übe Anatomi de Signyomych 191 Altheimersch Krankhei 191

11591.h

CÍMSZ Fr

SZEMÉLYNÉ Fr Er

SZÓCIK Fre Ern idegorvo szü Vágszerdahely 18 ja 1 budapes egyetem tanul ma dokto oklev elnyeré ut agyszövetta laboratóriumb működöt mi el tanársegé 1915-t kezd ped budapes egyetem agybetegség kórtanán magántanár Főb önálló megjele műve D Anatom d Sachssch Idiot 18 Üb khlinisc Form u Verla d Tab 19 Üb d Verla d vorder Pyramiden-Bünde 19 Üb Anatom d Signyomyc 19 Altheimersc Krankhe 19

11591.

CÍMS F

SZEMÉLYN F E

SZÓCI Fr Er idegorv sz Vágszerdahel 1 j budape egyete tanu m dokt okle elnyer u agyszövett laboratórium működö m e tanárseg 1915- kez pe budape egyete agybetegsé kórtaná magántaná Fő önáll megjel műv Anato Sachssc Idio 1 Ü khlinis For Verl Ta 1 Ü Verl vorde Pyramiden-Bünd 1 Ü Anato Signyomy 1 Altheimers Krankh 1

11591

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC F E idegor s Vágszerdahe budap egyet tan dok okl elnye agyszövet laboratóriu működ tanárse 1915 ke p budap egyet agybetegs kórtan magántan F önál megje mű Anat Sachss Idi khlini Fo Ver T Ver vord Pyramiden-Bün Anat Signyom Altheimer Krank

1159SZEMÉL

SZÓ idego Vágszerdah buda egye ta do ok elny agyszöve laboratóri műkö tanárs 191 k buda egye agybeteg kórta magánta öná megj m Ana Sachs Id khlin F Ve Ve vor Pyramiden-Bü Ana Signyo Altheime Kran