11593.htm

CÍMSZÓ: Freyer

SZEMÉLYNÉV: Freyer Ábrahám

SZÓCIKK: Freyer Ábrahám, pedagógus, szül. Boldogasszonyban (Frauenkirchen) 1789. A nikolsburgi és prágai jesivákon tanult, majd u. o. a politechnikumon. Később Pozsonyban lett tanító és a zsidó tanítási reform érdekében gyakorlatilag sokat tett. Az 1818. alapított első magyar zsidó iskolának, az ú. n. Primärhauptschulénak első vezető tanítója volt. Rendkívül sok akadállyal kellett megküzdenie az orthodoxia türelmetlensége miatt, de 1830. mégis elismerték iskolája nyilvános jellegét. 1848-ban az iskolát feldúlták s F. megvakulva nyugalomba ment. Élete utolsó éveiben Győrben élt. Egyik fia Londonba költözött s az Advertiser szerkesztője lett. (V. ö. Reich, «Beth-El», 1865 IV. f.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1593. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11593.htm

CÍMSZÓ: Freyer

SZEMÉLYNÉV: Freyer Ábrahám

SZÓCIKK: Freyer Ábrahám, pedagógus, szül. Boldogasszonyban Frauenkirchen 1789. A nikolsburgi és prágai jesivákon tanult, majd u. o. a politechnikumon. Később Pozsonyban lett tanító és a zsidó tanítási reform érdekében gyakorlatilag sokat tett. Az 1818. alapított első magyar zsidó iskolának, az ú. n. Primärhauptschulénak első vezető tanítója volt. Rendkívül sok akadállyal kellett megküzdenie az orthodoxia türelmetlensége miatt, de 1830. mégis elismerték iskolája nyilvános jellegét. 1848-ban az iskolát feldúlták s F. megvakulva nyugalomba ment. Élete utolsó éveiben Győrben élt. Egyik fia Londonba költözött s az Advertiser szerkesztője lett. V. ö. Reich, Beth-El , 1865 IV. f.

11593.ht

CÍMSZÓ Freye

SZEMÉLYNÉV Freye Ábrahá

SZÓCIKK Freye Ábrahám pedagógus szül Boldogasszonyba Frauenkirche 1789 nikolsburg é prága jesiváko tanult maj u o politechnikumon Későb Pozsonyba let tanít é zsid tanítás refor érdekébe gyakorlatila soka tett A 1818 alapítot els magya zsid iskolának a ú n Primärhauptschuléna els vezet tanítój volt Rendkívü so akadállya kellet megküzdeni a orthodoxi türelmetlenség miatt d 1830 mégi elismerté iskoláj nyilváno jellegét 1848-ba a iskolá feldúltá F megvakulv nyugalomb ment Élet utols éveibe Győrbe élt Egyi fi Londonb költözöt a Advertise szerkesztőj lett V ö Reich Beth-E 186 IV f

11593.h

CÍMSZ Frey

SZEMÉLYNÉ Frey Ábrah

SZÓCIK Frey Ábrahá pedagógu szü Boldogasszonyb Frauenkirch 178 nikolsbur prág jesivák tanul ma politechnikumo Késő Pozsonyb le taní zsi tanítá refo érdekéb gyakorlatil sok tet 181 alapíto el magy zsi iskolána Primärhauptschulén el veze tanító vol Rendkív s akadálly kelle megküzden orthodox türelmetlensé miat 183 még elismert iskolá nyilván jellegé 1848-b iskol feldúlt megvakul nyugalom men Éle utol éveib Győrb él Egy f London költözö Advertis szerkesztő let Reic Beth- 18 I

11593.

CÍMS Fre

SZEMÉLYN Fre Ábra

SZÓCI Fre Ábrah pedagóg sz Boldogasszony Frauenkirc 17 nikolsbu prá jesivá tanu m politechnikum Kés Pozsony l tan zs tanít ref érdeké gyakorlati so te 18 alapít e mag zs iskolán Primärhauptschulé e vez tanít vo Rendkí akadáll kell megküzde orthodo türelmetlens mia 18 mé elismer iskol nyilvá jelleg 1848- isko feldúl megvaku nyugalo me Él uto évei Győr é Eg Londo költöz Adverti szerkeszt le Rei Beth 1

11593

CÍM Fr

SZEMÉLY Fr Ábr

SZÓC Fr Ábra pedagó s Boldogasszon Frauenkir 1 nikolsb pr jesiv tan politechniku Ké Pozson ta z taní re érdek gyakorlat s t 1 alapí ma z iskolá Primärhauptschul ve taní v Rendk akadál kel megküzd orthod türelmetlen mi 1 m elisme isko nyilv jelle 1848 isk feldú megvak nyugal m É ut éve Győ E Lond költö Advert szerkesz l Re Bet

1159

CÍ F

SZEMÉL F Áb

SZÓ F Ábr pedag Boldogasszo Frauenki nikols p jesi ta politechnik K Pozso t tan r érde gyakorla alap m iskol Primärhauptschu v tan Rend akadá ke megküz ortho türelmetle m elism isk nyil jell 184 is feld megva nyuga u év Gy Lon költ Adver szerkes R Be