11595.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Ábrahám

SZÓCIKK: Fried, 1. Ábrahám, a máramarosi Zsidó Nemzeti Szövetség elnöke, szül. Ruszkován 1889 júl. 10. Több jesivát látogatott, majd az Orsz. Rabbiképző Intézet alsó osztályait és jogot végzett. Több éven át elnöke volt a pesti cionista főiskolai hallgatók Makkabea körének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1595. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11595.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Ábrahám

SZÓCIKK: Fried, 1. Ábrahám, a máramarosi Zsidó Nemzeti Szövetség elnöke, szül. Ruszkován 1889 júl. 10. Több jesivát látogatott, majd az Orsz. Rabbiképző Intézet alsó osztályait és jogot végzett. Több éven át elnöke volt a pesti cionista főiskolai hallgatók Makkabea körének.

11595.ht

CÍMSZÓ Frie

SZEMÉLYNÉV Frie Ábrahá

SZÓCIKK Fried 1 Ábrahám máramaros Zsid Nemzet Szövetsé elnöke szül Ruszková 188 júl 10 Töb jesivá látogatott maj a Orsz Rabbiképz Intéze als osztályai é jogo végzett Töb éve á elnök vol pest cionist főiskola hallgató Makkabe körének

11595.h

CÍMSZ Fri

SZEMÉLYNÉ Fri Ábrah

SZÓCIK Frie Ábrahá máramaro Zsi Nemze Szövets elnök szü Ruszkov 18 jú 1 Tö jesiv látogatot ma Ors Rabbikép Intéz al osztálya jog végzet Tö év elnö vo pes cionis főiskol hallgat Makkab köréne

11595.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr Ábra

SZÓCI Fri Ábrah máramar Zs Nemz Szövet elnö sz Ruszko 1 j T jesi látogato m Or Rabbiké Inté a osztály jo végze T é eln v pe cioni főisko hallga Makka körén

11595

CÍM F

SZEMÉLY F Ábr

SZÓC Fr Ábra márama Z Nem Szöve eln s Ruszk jes látogat O Rabbik Int osztál j végz el p cion főisk hallg Makk köré

1159SZEMÉL Áb

SZÓ F Ábr máram Ne Szöv el Rusz je látoga Rabbi In osztá vég e cio főis hall Mak kör