11596.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Áron

SZÓCIKK: 2.  F. Áron, böszörményi rabbi, szül. Böszörményen 1812, megh. 1891 u. o. Tanítványa volt Szófer Mózes pozsonyi főrabbinak és a Semen Rokeach szerzőjének, Löw J.-nek, akinek veje lett. 1833-1837 közt Mezőcsáton, majd szülővárosában működött. Több halachikus és aggadikus munkát írt, melyeket halála után fia, F. Eleazár rendezett sajtó alá Omer Lecijón és Zekán Áharon (u. o. 1904) címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1596. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11596.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Áron

SZÓCIKK: 2. F. Áron, böszörményi rabbi, szül. Böszörményen 1812, megh. 1891 u. o. Tanítványa volt Szófer Mózes pozsonyi főrabbinak és a Semen Rokeach szerzőjének, Löw J.-nek, akinek veje lett. 1833-1837 közt Mezőcsáton, majd szülővárosában működött. Több halachikus és aggadikus munkát írt, melyeket halála után fia, F. Eleazár rendezett sajtó alá Omer Lecijón és Zekán Áharon u. o. 1904 címen.

11596.ht

CÍMSZÓ Frie

SZEMÉLYNÉV Frie Áro

SZÓCIKK 2 F Áron böszörmény rabbi szül Böszörménye 1812 megh 189 u o Tanítvány vol Szófe Móze pozsony főrabbina é Seme Rokeac szerzőjének Lö J.-nek akine vej lett 1833-183 köz Mezőcsáton maj szülővárosába működött Töb halachiku é aggadiku munká írt melyeke halál utá fia F Eleazá rendezet sajt al Ome Lecijó é Zeká Áharo u o 190 címen

11596.h

CÍMSZ Fri

SZEMÉLYNÉ Fri Ár

SZÓCIK Áro böszörmén rabb szü Böszörmény 181 meg 18 Tanítván vo Szóf Móz pozson főrabbin Sem Rokea szerzőjéne L J.-ne akin ve let 1833-18 kö Mezőcsáto ma szülővárosáb működöt Tö halachik aggadik munk ír melyek halá ut fi Eleaz rendeze saj a Om Lecij Zek Áhar 19 címe

11596.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr Á

SZÓCI Ár böszörmé rab sz Böszörmén 18 me 1 Tanítvá v Szó Mó pozso főrabbi Se Roke szerzőjén J.-n aki v le 1833-1 k Mezőcsát m szülővárosá működö T halachi aggadi mun í melye hal u f Elea rendez sa O Leci Ze Áha 1 cím

11596

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC Á böszörm ra s Böszörmé 1 m Tanítv Sz M pozs főrabb S Rok szerzőjé J.- ak l 1833- Mezőcsá szülőváros működ halach aggad mu mely ha Ele rende s Lec Z Áh cí

1159SZEMÉL

SZÓ böször r Böszörm Tanít S poz főrab Ro szerzőj J. a 1833 Mezőcs szülőváro műkö halac agga m mel h El rend Le Á c