11598.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Meir

SZÓCIKK: 4. F. Meir, rabbi, szül. Boskovitzban, ahol atyja, F. Ábrahám mint rabbihelyettes működött. Tanítványa volt a Chaszam Szófernek. 1859-ben halt meg Ógyallán, ahol rabbi volt. Művét halála után veje, Mann Jónás rabbi adta ki Meir Ené Chachómim (Wien 1886) címen. Fia, F. Mordechai győrszentmártoni rabbi, a Bóruch Mordechai c. munka szerzője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1598. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11598.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Meir

SZÓCIKK: 4. F. Meir, rabbi, szül. Boskovitzban, ahol atyja, F. Ábrahám mint rabbihelyettes működött. Tanítványa volt a Chaszam Szófernek. 1859-ben halt meg Ógyallán, ahol rabbi volt. Művét halála után veje, Mann Jónás rabbi adta ki Meir Ené Chachómim Wien 1886 címen. Fia, F. Mordechai győrszentmártoni rabbi, a Bóruch Mordechai c. munka szerzője volt.

11598.ht

CÍMSZÓ Frie

SZEMÉLYNÉV Frie Mei

SZÓCIKK 4 F Meir rabbi szül Boskovitzban aho atyja F Ábrahá min rabbihelyette működött Tanítvány vol Chasza Szófernek 1859-be hal me Ógyallán aho rabb volt Művé halál utá veje Man Jóná rabb adt k Mei En Chachómi Wie 188 címen Fia F Mordecha győrszentmárton rabbi Bóruc Mordecha c munk szerzőj volt

11598.h

CÍMSZ Fri

SZEMÉLYNÉ Fri Me

SZÓCIK Mei rabb szü Boskovitzba ah atyj Ábrah mi rabbihelyett működöt Tanítván vo Chasz Szóferne 1859-b ha m Ógyallá ah rab vol Műv halá ut vej Ma Jón rab ad Me E Chachóm Wi 18 címe Fi Mordech győrszentmárto rabb Bóru Mordech mun szerző vol

11598.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr M

SZÓCI Me rab sz Boskovitzb a aty Ábra m rabbihelyet működö Tanítvá v Chas Szófern 1859- h Ógyall a ra vo Mű hal u ve M Jó ra a M Chachó W 1 cím F Mordec győrszentmárt rab Bór Mordec mu szerz vo

11598

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC M ra s Boskovitz at Ábr rabbihelye működ Tanítv Cha Szófer 1859 Ógyal r v M ha v J r Chach cí Morde győrszentmár ra Bó Morde m szer v

1159SZEMÉL

SZÓ r Boskovit a Áb rabbihely műkö Tanít Ch Szófe 185 Ógya h Chac c Mord győrszentmá r B Mord sze