11599.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Mordechaj

SZÓCIKK: 5. F. Mordechaj, rabbi. Előbb Asszonyfán működött, később a győrszentmártoni hitközség élére került. Megjelent Boruch Mordechaj c. Beráchot-traktátusra vonatkozó műve. Meghalt Dunaszerdahelyen 1913.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1599. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11599.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Mordechaj

SZÓCIKK: 5. F. Mordechaj, rabbi. Előbb Asszonyfán működött, később a győrszentmártoni hitközség élére került. Megjelent Boruch Mordechaj c. Beráchot-traktátusra vonatkozó műve. Meghalt Dunaszerdahelyen 1913.

11599.ht

CÍMSZÓ Frie

SZEMÉLYNÉV Frie Mordecha

SZÓCIKK 5 F Mordechaj rabbi Előb Asszonyfá működött későb győrszentmárton hitközsé élér került Megjelen Boruc Mordecha c Beráchot-traktátusr vonatkoz műve Meghal Dunaszerdahelye 1913

11599.h

CÍMSZ Fri

SZEMÉLYNÉ Fri Mordech

SZÓCIK Mordecha rabb Elő Asszonyf működöt késő győrszentmárto hitközs élé kerül Megjele Boru Mordech Beráchot-traktátus vonatko műv Megha Dunaszerdahely 191

11599.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr Mordec

SZÓCI Mordech rab El Asszony működö kés győrszentmárt hitköz él kerü Megjel Bor Mordec Beráchot-traktátu vonatk mű Megh Dunaszerdahel 19

11599

CÍM F

SZEMÉLY F Morde

SZÓC Mordec ra E Asszon működ ké győrszentmár hitkö é ker Megje Bo Morde Beráchot-traktát vonat m Meg Dunaszerdahe 1

1159SZEMÉL Mord

SZÓ Morde r Asszo műkö k győrszentmá hitk ke Megj B Mord Beráchot-traktá vona Me Dunaszerdah