11601.htm

CÍMSZÓ: Frieden

SZEMÉLYNÉV: Frieden Pinkász

SZÓCIKK: Frieden Pinkász, komáromi rabbi, szül. Bonyhádon 1801., megh. Komáromban 1873 ápr. 16. Atyja Bonyhádon volt rabbihelyettes s 1826-31. mint annak utóda működött, majd u. e. évtől kezdve Komáromban, ahol hitszónoklatait és homiletikus magyarázatait Divré Pné Árje c. kiadta (Wien 1859).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1601. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11601.htm

CÍMSZÓ: Frieden

SZEMÉLYNÉV: Frieden Pinkász

SZÓCIKK: Frieden Pinkász, komáromi rabbi, szül. Bonyhádon 1801., megh. Komáromban 1873 ápr. 16. Atyja Bonyhádon volt rabbihelyettes s 1826-31. mint annak utóda működött, majd u. e. évtől kezdve Komáromban, ahol hitszónoklatait és homiletikus magyarázatait Divré Pné Árje c. kiadta Wien 1859 .

11601.ht

CÍMSZÓ Friede

SZEMÉLYNÉV Friede Pinkás

SZÓCIKK Friede Pinkász komárom rabbi szül Bonyhádo 1801. megh Komáromba 187 ápr 16 Atyj Bonyhádo vol rabbihelyette 1826-31 min anna utód működött maj u e évtő kezdv Komáromban aho hitszónoklatai é homiletiku magyarázatai Divr Pn Árj c kiadt Wie 185

11601.h

CÍMSZ Fried

SZEMÉLYNÉ Fried Pinká

SZÓCIK Fried Pinkás komáro rabb szü Bonyhád 1801 meg Komáromb 18 áp 1 Aty Bonyhád vo rabbihelyett 1826-3 mi ann utó működöt ma évt kezd Komáromba ah hitszónoklata homiletik magyarázata Div P Ár kiad Wi 18

11601.

CÍMS Frie

SZEMÉLYN Frie Pink

SZÓCI Frie Pinká komár rab sz Bonyhá 180 me Komárom 1 á At Bonyhá v rabbihelyet 1826- m an ut működö m év kez Komáromb a hitszónoklat homileti magyarázat Di Á kia W 1

11601

CÍM Fri

SZEMÉLY Fri Pin

SZÓC Fri Pink komá ra s Bonyh 18 m Komáro A Bonyh rabbihelye 1826 a u működ é ke Komárom hitszónokla homilet magyaráza D ki

1160

CÍ Fr

SZEMÉL Fr Pi

SZÓ Fr Pin kom r Bony 1 Komár Bony rabbihely 182 műkö k Komáro hitszónokl homile magyaráz k