11603.htm

CÍMSZÓ: Friedländer

SZEMÉLYNÉV: Friedlander Meir Hirsch

SZÓCIKK: 2.  F. Meir Hirsch, nagysurányi rabbi a XIX. sz. első felében. Bonyhádon született s ott volt előbb rabbihelyettes. Kiváló talmudtudós volt és hátrahagyott döntvényeit unokája Brach Sámuel nagymagyari rabbi függesztette hozzá a Mahram Sik döntvénytár II. kötetéhez.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1603. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11603.htm

CÍMSZÓ: Friedländer

SZEMÉLYNÉV: Friedlander Meir Hirsch

SZÓCIKK: 2. F. Meir Hirsch, nagysurányi rabbi a XIX. sz. első felében. Bonyhádon született s ott volt előbb rabbihelyettes. Kiváló talmudtudós volt és hátrahagyott döntvényeit unokája Brach Sámuel nagymagyari rabbi függesztette hozzá a Mahram Sik döntvénytár II. kötetéhez.

11603.ht

CÍMSZÓ Friedlände

SZEMÉLYNÉV Friedlande Mei Hirsc

SZÓCIKK 2 F Mei Hirsch nagysurány rabb XIX sz els felében Bonyhádo születet ot vol előb rabbihelyettes Kivál talmudtudó vol é hátrahagyot döntvényei unokáj Brac Sámue nagymagyar rabb függesztett hozz Mahra Si döntvénytá II kötetéhez

11603.h

CÍMSZ Friedländ

SZEMÉLYNÉ Friedland Me Hirs

SZÓCIK Me Hirsc nagysurán rab XI s el felébe Bonyhád születe o vo elő rabbihelyette Kivá talmudtud vo hátrahagyo döntvénye unoká Bra Sámu nagymagya rab függesztet hoz Mahr S döntvényt I kötetéhe

11603.

CÍMS Friedlän

SZEMÉLYN Friedlan M Hir

SZÓCI M Hirs nagysurá ra X e feléb Bonyhá szület v el rabbihelyett Kiv talmudtu v hátrahagy döntvény unok Br Sám nagymagy ra függeszte ho Mah döntvény kötetéh

11603

CÍM Friedlä

SZEMÉLY Friedla Hi

SZÓC Hir nagysur r felé Bonyh szüle e rabbihelyet Ki talmudt hátrahag döntvén uno B Sá nagymag r függeszt h Ma döntvén köteté

1160

CÍ Friedl

SZEMÉL Friedl H

SZÓ Hi nagysu fel Bony szül rabbihelye K talmud hátraha döntvé un S nagyma függesz M döntvé kötet