11606.htm

CÍMSZÓ: Friedlieber

SZEMÉLYNÉV: Friedlieber Ignác

SZÓCIKK: Friedlieber Ignác, rabbi, szül. Sátoraljaújhelyen, 1847. Tanulmányait Boroszlóban, Prágában és Bécsben végezte. Először Ungváron majd Szolnokon volt rabbi. Munkatársa a Philippsohns Allgemeine Zeitungnak, Izraelita Közlönynek, Egyenlőségnek s egyéb magyar-német-zsidó nyelvű folyóiratnak. Szónoklatainak jó része nyomtatásban is megjelent.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1606. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11606.htm

CÍMSZÓ: Friedlieber

SZEMÉLYNÉV: Friedlieber Ignác

SZÓCIKK: Friedlieber Ignác, rabbi, szül. Sátoraljaújhelyen, 1847. Tanulmányait Boroszlóban, Prágában és Bécsben végezte. Először Ungváron majd Szolnokon volt rabbi. Munkatársa a Philippsohns Allgemeine Zeitungnak, Izraelita Közlönynek, Egyenlőségnek s egyéb magyar-német-zsidó nyelvű folyóiratnak. Szónoklatainak jó része nyomtatásban is megjelent.

11606.ht

CÍMSZÓ Friedliebe

SZEMÉLYNÉV Friedliebe Igná

SZÓCIKK Friedliebe Ignác rabbi szül Sátoraljaújhelyen 1847 Tanulmányai Boroszlóban Prágába é Bécsbe végezte Előszö Ungváro maj Szolnoko vol rabbi Munkatárs Philippsohn Allgemein Zeitungnak Izraelit Közlönynek Egyenlőségne egyé magyar-német-zsid nyelv folyóiratnak Szónoklataina j rész nyomtatásba i megjelent

11606.h

CÍMSZ Friedlieb

SZEMÉLYNÉ Friedlieb Ign

SZÓCIK Friedlieb Igná rabb szü Sátoraljaújhelye 184 Tanulmánya Boroszlóba Prágáb Bécsb végezt Elősz Ungvár ma Szolnok vo rabb Munkatár Philippsoh Allgemei Zeitungna Izraeli Közlönyne Egyenlőségn egy magyar-német-zsi nyel folyóiratna Szónoklatain rés nyomtatásb megjelen

11606.

CÍMS Friedlie

SZEMÉLYN Friedlie Ig

SZÓCI Friedlie Ign rab sz Sátoraljaújhely 18 Tanulmány Boroszlób Prágá Bécs végez Elős Ungvá m Szolno v rab Munkatá Philippso Allgeme Zeitungn Izrael Közlönyn Egyenlőség eg magyar-német-zs nye folyóiratn Szónoklatai ré nyomtatás megjele

11606

CÍM Friedli

SZEMÉLY Friedli I

SZÓC Friedli Ig ra s Sátoraljaújhel 1 Tanulmán Boroszló Prág Béc vége Elő Ungv Szoln ra Munkat Philipps Allgem Zeitung Izrae Közlöny Egyenlősé e magyar-német-z ny folyóirat Szónoklata r nyomtatá megjel

1160

CÍ Friedl

SZEMÉL Friedl

SZÓ Friedl I r Sátoraljaújhe Tanulmá Boroszl Prá Bé vég El Ung Szol r Munka Philipp Allge Zeitun Izra Közlön Egyenlős magyar-német- n folyóira Szónoklat nyomtat megje