11608.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Ábrahám

SZÓCIKK: Friedmann 1. Ábrahám, Erdély utolsó országos főrabbija Gyulafehérváron. Megh. 1879. Úttörő érdemei vannak a magyarosítás terén és mint erdélyi főrabbi politikailag is szerepet vitt. Előzőleg Simádon működött és már 1845. V. Ferdinand születésnapján magyar nyelvű hitszónoklatot tartott, mely Egyházi Beszéd címen Aradon u. a. évben megjelent. Hivatalos okiratokon ós pecsétjén «Erz. Rabbiner von Siebenbürgen» nevezte magát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1608. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11608.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Ábrahám

SZÓCIKK: Friedmann 1. Ábrahám, Erdély utolsó országos főrabbija Gyulafehérváron. Megh. 1879. Úttörő érdemei vannak a magyarosítás terén és mint erdélyi főrabbi politikailag is szerepet vitt. Előzőleg Simádon működött és már 1845. V. Ferdinand születésnapján magyar nyelvű hitszónoklatot tartott, mely Egyházi Beszéd címen Aradon u. a. évben megjelent. Hivatalos okiratokon ós pecsétjén Erz. Rabbiner von Siebenbürgen nevezte magát.

11608.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Ábrahá

SZÓCIKK Friedman 1 Ábrahám Erdél utols országo főrabbij Gyulafehérváron Megh 1879 Úttör érdeme vanna magyarosítá teré é min erdély főrabb politikaila i szerepe vitt Előzőle Simádo működöt é má 1845 V Ferdinan születésnapjá magya nyelv hitszónoklato tartott mel Egyház Beszé címe Arado u a évbe megjelent Hivatalo okiratoko ó pecsétjé Erz Rabbine vo Siebenbürge nevezt magát

11608.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Ábrah

SZÓCIK Friedma Ábrahá Erdé utol ország főrabbi Gyulafehérváro Meg 187 Úttö érdem vann magyarosít ter mi erdél főrab politikail szerep vit Előzől Simád működö m 184 Ferdina születésnapj magy nyel hitszónoklat tartot me Egyhá Besz cím Arad évb megjelen Hivatal okiratok pecsétj Er Rabbin v Siebenbürg nevez magá

11608.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Ábra

SZÓCI Friedm Ábrah Erd uto orszá főrabb Gyulafehérvár Me 18 Útt érde van magyarosí te m erdé főra politikai szere vi Előző Simá működ 18 Ferdin születésnap mag nye hitszónokla tarto m Egyh Bes cí Ara év megjele Hivata okirato pecsét E Rabbi Siebenbür neve mag

11608

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried Ábr

SZÓC Fried Ábra Er ut orsz főrab Gyulafehérvá M 1 Út érd va magyaros t erd főr politika szer v Előz Sim műkö 1 Ferdi születésna ma ny hitszónokl tart Egy Be c Ar é megjel Hivat okirat pecsé Rabb Siebenbü nev ma

1160

CÍ Frie

SZEMÉL Frie Áb

SZÓ Frie Ábr E u ors főra Gyulafehérv Ú ér v magyaro er fő politik sze Elő Si műk Ferd születésn m n hitszónok tar Eg B A megje Hiva okira pecs Rab Siebenb ne m