11610.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Cevi Hirsch

SZÓCIKK: "4 F. Cevi Hirsch, liszkai caddik, szül. 1808 körül, megh. 1874. Első mestere Teitelbaum Móse (l. o.) sátoraljaújhelyi rabbi volt. Innen Charif Hersele (l. o.) bonyhádi rabbi jesivájába került. Már fiatal korában gyakran zarándokolt a híres lengyelországi caddikokhoz s amikor a liszkai hitközség rabbija lett, igyekezett Magyarországon is elterjeszteni a chásszid szellemet. Tömegesen zarándokoltak hozzá a hívek és a tanácstalanok. Megjelent művei: Ach Peri Tovhomnetikus magyarázatok; Hajósor Vehatov ünnepi- és gyászbeszédek."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1610. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11610.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Cevi Hirsch

SZÓCIKK: 4 F. Cevi Hirsch, liszkai caddik, szül. 1808 körül, megh. 1874. Első mestere Teitelbaum Móse l. o. sátoraljaújhelyi rabbi volt. Innen Charif Hersele l. o. bonyhádi rabbi jesivájába került. Már fiatal korában gyakran zarándokolt a híres lengyelországi caddikokhoz s amikor a liszkai hitközség rabbija lett, igyekezett Magyarországon is elterjeszteni a chásszid szellemet. Tömegesen zarándokoltak hozzá a hívek és a tanácstalanok. Megjelent művei: Ach Peri Tovhomnetikus magyarázatok; Hajósor Vehatov ünnepi- és gyászbeszédek.

11610.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Cev Hirsc

SZÓCIKK F Cev Hirsch liszka caddik szül 180 körül megh 1874 Els mester Teitelbau Mós l o sátoraljaújhely rabb volt Inne Chari Hersel l o bonyhád rabb jesivájáb került Má fiata korába gyakra zarándokol híre lengyelország caddikokho amiko liszka hitközsé rabbij lett igyekezet Magyarországo i elterjeszten chásszi szellemet Tömegese zarándokolta hozz híve é tanácstalanok Megjelen művei Ac Per Tovhomnetiku magyarázatok Hajóso Vehato ünnepi é gyászbeszédek

11610.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Ce Hirs

SZÓCIK Ce Hirsc liszk caddi szü 18 körü meg 187 El meste Teitelba Mó sátoraljaújhel rab vol Inn Char Herse bonyhá rab jesivájá kerül M fiat koráb gyakr zarándoko hír lengyelorszá caddikokh amik liszk hitközs rabbi let igyekeze Magyarország elterjeszte chássz szelleme Tömeges zarándokolt hoz hív tanácstalano Megjele műve A Pe Tovhomnetik magyarázato Hajós Vehat ünnep gyászbeszéde

11610.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm C Hir

SZÓCI C Hirs lisz cadd sz 1 kör me 18 E mest Teitelb M sátoraljaújhe ra vo In Cha Hers bonyh ra jesiváj kerü fia korá gyak zarándok hí lengyelorsz caddikok ami lisz hitköz rabb le igyekez Magyarorszá elterjeszt cháss szellem Tömege zarándokol ho hí tanácstalan Megjel műv P Tovhomneti magyarázat Hajó Veha ünne gyászbeszéd

11610

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried Hi

SZÓC Hir lis cad s kö m 1 mes Teitel sátoraljaújh r v I Ch Her bony r jesivá ker fi kor gya zarándo h lengyelors caddiko am lis hitkö rab l igyeke Magyarorsz elterjesz chás szelle Tömeg zarándoko h h tanácstala Megje mű Tovhomnet magyaráza Haj Veh ünn gyászbeszé

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie H

SZÓ Hi li ca k me Teite sátoraljaúj C He bon jesiv ke f ko gy zaránd lengyelor caddik a li hitk ra igyek Magyarors elterjes chá szell Töme zarándok tanácstal Megj m Tovhomne magyaráz Ha Ve ün gyászbesz