11611.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Dávid

SZÓCIKK: 5. F. Dávid, rabbi, szül. Rorácsvágáson (Abaúj- Torna vm.) 1859 szept. 15. 1890-1894-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1892-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. pedig rabbivá. 1895-ben Szeged választotta meg rabbijává. 1898 óta zsolnai főrabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1611. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11611.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Dávid

SZÓCIKK: 5. F. Dávid, rabbi, szül. Rorácsvágáson Abaúj- Torna vm. 1859 szept. 15. 1890-1894-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1892-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. pedig rabbivá. 1895-ben Szeged választotta meg rabbijává. 1898 óta zsolnai főrabbi.

11611.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Dávi

SZÓCIKK 5 F Dávid rabbi szül Rorácsvágáso Abaúj Torn vm 185 szept 15 1890-1894-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1892-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1894 pedi rabbivá 1895-be Szege választott me rabbijává 189 ót zsolna főrabbi

11611.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Dáv

SZÓCIK Dávi rabb szü Rorácsvágás Abaú Tor v 18 szep 1 1890-1894- vo budapes Rabbikép növendék 1892-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv 1895-b Szeg választot m rabbijáv 18 ó zsoln főrabb

11611.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Dá

SZÓCI Dáv rab sz Rorácsvágá Aba To 1 sze 1890-1894 v budape Rabbiké növendé 1892- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 1895- Sze választo rabbijá 1 zsol főrab

11611

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried D

SZÓC Dá ra s Rorácsvág Ab T sz 1890-189 budap Rabbik növend 1892 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1895 Sz választ rabbij zso főra

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie

SZÓ D r Rorácsvá A s 1890-18 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab 189 S válasz rabbi zs főr