11612.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Dávid

SZÓCIKK: 6. F. Dávid, rabbi,szül. Verbón 1853., megh. Németkeresztúron 1906. Atyja, F. Izrael Verbón volt rabbisági ülnök. F. későbbi apósánál és elődjénél, Katz Menáchemnél tanult, aki mellett segédrabbiként működött, majd annak halála után a tekintélyes hitközség főrabbija lett. F. kiváló tudós hírében állott és híres jesivát tartott fenn élete végéig.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1612. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11612.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Dávid

SZÓCIKK: 6. F. Dávid, rabbi,szül. Verbón 1853., megh. Németkeresztúron 1906. Atyja, F. Izrael Verbón volt rabbisági ülnök. F. későbbi apósánál és elődjénél, Katz Menáchemnél tanult, aki mellett segédrabbiként működött, majd annak halála után a tekintélyes hitközség főrabbija lett. F. kiváló tudós hírében állott és híres jesivát tartott fenn élete végéig.

11612.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Dávi

SZÓCIKK 6 F Dávid rabbi,szül Verbó 1853. megh Németkeresztúro 1906 Atyja F Izrae Verbó vol rabbiság ülnök F később apósáná é elődjénél Kat Menáchemné tanult ak mellet segédrabbikén működött maj anna halál utá tekintélye hitközsé főrabbij lett F kivál tudó hírébe állot é híre jesivá tartot fen élet végéig

11612.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Dáv

SZÓCIK Dávi rabbi,szü Verb 1853 meg Németkeresztúr 190 Atyj Izra Verb vo rabbisá ülnö későb apósán elődjéné Ka Menáchemn tanul a melle segédrabbiké működöt ma ann halá ut tekintély hitközs főrabbi let kivá tud híréb állo hír jesiv tarto fe éle végéi

11612.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Dá

SZÓCI Dáv rabbi,sz Ver 185 me Németkeresztú 19 Aty Izr Ver v rabbis üln késő apósá elődjén K Menáchem tanu mell segédrabbik működö m an hal u tekintél hitköz főrabb le kiv tu híré áll hí jesi tart f él végé

11612

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried D

SZÓC Dá rabbi,s Ve 18 m Németkereszt 1 At Iz Ve rabbi ül kés após elődjé Menáche tan mel segédrabbi működ a ha tekinté hitkö főrab l ki t hír ál h jes tar é vég

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie

SZÓ D rabbi, V 1 Németkeresz A I V rabb ü ké apó elődj Menách ta me segédrabb műkö h tekint hitk főra k hí á je ta vé