11614.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Gyula

SZÓCIKK: 8.  F. Gyula, rabbi, szül. Heréden (Nógrád vm.) 1876 jan. 27. 1892-1902-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1901-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1903. pedig rabbivá. Még ebben az évben megválasztották a szentesi hitközség főrabbijává. 1920 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára és az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület titkára, F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1614. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11614.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Gyula

SZÓCIKK: 8. F. Gyula, rabbi, szül. Heréden Nógrád vm. 1876 jan. 27. 1892-1902-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1901-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1903. pedig rabbivá. Még ebben az évben megválasztották a szentesi hitközség főrabbijává. 1920 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára és az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület titkára, F. D.

11614.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Gyul

SZÓCIKK 8 F Gyula rabbi szül Heréde Nógrá vm 187 jan 27 1892-1902-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1901-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1903 pedi rabbivá Mé ebbe a évbe megválasztottá szentes hitközsé főrabbijává 192 ót Pest Izraelit Hitközsé vallástanár é a Országo Magya Izraelit Közművelődés Egyesüle titkára F D

11614.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Gyu

SZÓCIK Gyul rabb szü Heréd Nógr v 18 ja 2 1892-1902- vo budapes Rabbikép növendék 1901-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv M ebb évb megválasztott szente hitközs főrabbijáv 19 ó Pes Izraeli Hitközs vallástaná Ország Magy Izraeli Közművelődé Egyesül titkár

11614.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Gy

SZÓCI Gyu rab sz Heré Nóg 1 j 1892-1902 v budape Rabbiké növendé 1901- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi eb év megválasztot szent hitköz főrabbijá 1 Pe Izrael Hitköz vallástan Orszá Mag Izrael Közművelőd Egyesü titká

11614

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried G

SZÓC Gy ra s Her Nó 1892-190 budap Rabbik növend 1901 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb e é megválaszto szen hitkö főrabbij P Izrae Hitkö vallásta Orsz Ma Izrae Közművelő Egyes titk

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie

SZÓ G r He N 1892-19 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab megválaszt sze hitk főrabbi Izra Hitk vallást Ors M Izra Közművel Egye tit