11615.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Hillél

SZÓCIKK: 9. F. Hillel, rabbi, szül. Madarászon (Szatmár vm.) 1892 máj. 10. 1909-1919-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1919-ben avatták rabbivá. 1919 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1921 óta szarvasi főrabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1615. címszó a lexikon => 296. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11615.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Hillél

SZÓCIKK: 9. F. Hillel, rabbi, szül. Madarászon Szatmár vm. 1892 máj. 10. 1909-1919-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1919-ben avatták rabbivá. 1919 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1921 óta szarvasi főrabbi.

11615.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Hillé

SZÓCIKK 9 F Hillel rabbi szül Madarászo Szatmá vm 189 máj 10 1909-1919-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1919-be avattá rabbivá 191 ót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára 192 ót szarvas főrabbi

11615.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Hill

SZÓCIK Hille rabb szü Madarász Szatm v 18 má 1 1909-1919- vo budapes Rabbikép növendék 1919-b avatt rabbiv 19 ó Pes Izraeli Hitközs vallástanár 19 ó szarva főrabb

11615.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Hil

SZÓCI Hill rab sz Madarás Szat 1 m 1909-1919 v budape Rabbiké növendé 1919- avat rabbi 1 Pe Izrael Hitköz vallástaná 1 szarv főrab

11615

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried Hi

SZÓC Hil ra s Madará Sza 1909-191 budap Rabbik növend 1919 ava rabb P Izrae Hitkö vallástan szar főra

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie H

SZÓ Hi r Madar Sz 1909-19 buda Rabbi növen 191 av rab Izra Hitk vallásta sza főr