11616.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Illés

SZÓCIKK: "10. F. Illés, író, szül. Alsó-Mérán 1860 dec. 11. Különböző talmudiskolákon tanult, majd írói pályára lépett. Cikkeiben az orthodoxia és a neológia egyesítésén fáradozott. E célból alapította 1912. Izrael c. lapját, amely később megszűnt. Önállóan megjelent művei: A zsidó vallás a modern korban (1899); A vártán (1902),- Der Zionismus im Geiste des Judentums (1905); A magyar zsidóság egységes szervezete (1911)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1616. címszó a lexikon => 296. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11616.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Illés

SZÓCIKK: 10. F. Illés, író, szül. Alsó-Mérán 1860 dec. 11. Különböző talmudiskolákon tanult, majd írói pályára lépett. Cikkeiben az orthodoxia és a neológia egyesítésén fáradozott. E célból alapította 1912. Izrael c. lapját, amely később megszűnt. Önállóan megjelent művei: A zsidó vallás a modern korban 1899 ; A vártán 1902 ,- Der Zionismus im Geiste des Judentums 1905 ; A magyar zsidóság egységes szervezete 1911 .

11616.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Illé

SZÓCIKK 10 F Illés író szül Alsó-Mérá 186 dec 11 Különböz talmudiskoláko tanult maj író pályár lépett Cikkeibe a orthodoxi é neológi egyesítésé fáradozott célbó alapított 1912 Izrae c lapját amel későb megszűnt Önállóa megjelen művei zsid vallá moder korba 189 vártá 190 , De Zionismu i Geist de Judentum 190 magya zsidósá egysége szervezet 191

11616.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Ill

SZÓCIK 1 Illé ír szü Alsó-Mér 18 de 1 Különbö talmudiskolák tanul ma ír pályá lépet Cikkeib orthodox neológ egyesítés fáradozot célb alapítot 191 Izra lapjá ame késő megszűn Önálló megjele műve zsi vall mode korb 18 várt 19 D Zionism Geis d Judentu 19 magy zsidós egység szerveze 19

11616.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Il

SZÓCI Ill í sz Alsó-Mé 1 d Különb talmudiskolá tanu m í pály lépe Cikkei orthodo neoló egyesíté fáradozo cél alapíto 19 Izr lapj am kés megszű Önáll megjel műv zs val mod kor 1 vár 1 Zionis Gei Judent 1 mag zsidó egysé szervez 1

11616

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried I

SZÓC Il s Alsó-M Külön talmudiskol tan pál lép Cikke orthod neol egyesít fáradoz cé alapít 1 Iz lap a ké megsz Önál megje mű z va mo ko vá Zioni Ge Juden ma zsid egys szerve

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie

SZÓ I Alsó- Külö talmudisko ta pá lé Cikk ortho neo egyesí fárado c alapí I la k megs Öná megj m v m k v Zion G Jude m zsi egy szerv