11618.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Jakab Károly

SZÓCIKK: 12.  F. Jakab Károly, rabbi, szül. Boldogasszonyban 1830., megh. Nyíregyházán 1905. Chanuka 2. napján. Atyja dáján volt. A Kszáv Szófer iskolájában tanult Pozsonyban, majd 1856. Gyömörön, 1856-tól kezdve pedig Nyíregyházán volt főrabbi. A tiszaeszlári vérvádperben az ártatlanul meggyanúsítottak érdekében önfeláldozóan szállt síkra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1618. címszó a lexikon => 296. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11618.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Jakab Károly

SZÓCIKK: 12. F. Jakab Károly, rabbi, szül. Boldogasszonyban 1830., megh. Nyíregyházán 1905. Chanuka 2. napján. Atyja dáján volt. A Kszáv Szófer iskolájában tanult Pozsonyban, majd 1856. Gyömörön, 1856-tól kezdve pedig Nyíregyházán volt főrabbi. A tiszaeszlári vérvádperben az ártatlanul meggyanúsítottak érdekében önfeláldozóan szállt síkra.

11618.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Jaka Károl

SZÓCIKK 12 F Jaka Károly rabbi szül Boldogasszonyba 1830. megh Nyíregyházá 1905 Chanuk 2 napján Atyj dájá volt Kszá Szófe iskolájába tanul Pozsonyban maj 1856 Gyömörön 1856-tó kezdv pedi Nyíregyházá vol főrabbi tiszaeszlár vérvádperbe a ártatlanu meggyanúsította érdekébe önfeláldozóa száll síkra

11618.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Jak Káro

SZÓCIK 1 Jak Károl rabb szü Boldogasszonyb 1830 meg Nyíregyház 190 Chanu napjá Aty dáj vol Ksz Szóf iskolájáb tanu Pozsonyba ma 185 Gyömörö 1856-t kezd ped Nyíregyház vo főrabb tiszaeszlá vérvádperb ártatlan meggyanúsított érdekéb önfeláldozó szál síkr

11618.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Ja Kár

SZÓCI Ja Káro rab sz Boldogasszony 183 me Nyíregyhá 19 Chan napj At dá vo Ks Szó iskolájá tan Pozsonyb m 18 Gyömör 1856- kez pe Nyíregyhá v főrab tiszaeszl vérvádper ártatla meggyanúsítot érdeké önfeláldoz szá sík

11618

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried J Ká

SZÓC J Kár ra s Boldogasszon 18 m Nyíregyh 1 Cha nap A d v K Sz iskoláj ta Pozsony 1 Gyömö 1856 ke p Nyíregyh főra tiszaesz vérvádpe ártatl meggyanúsíto érdek önfeláldo sz sí

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie K

SZÓ Ká r Boldogasszo 1 Nyíregy Ch na S iskolá t Pozson Gyöm 185 k Nyíregy főr tiszaes vérvádp ártat meggyanúsít érde önfeláld s s