11622.htm

CÍMSZÓ: Fridrich

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Siegwart

SZÓCIKK: 16. F. Siegwart*, német színész, szül. Budapesten 1842 ápr. 25., megh. Berlinben 1916 ápr. 22 Dawison tanítványa volt s ennek annyira megnyerte tetszését, hogy családjába fogadta. 1863-ban lépett fel először Breslauban, min Ferdinand az Egmont-ban, majd a berlini Schauspielhaus tagja lett. 1872-76 közt Laube mellet a Burgszínházban működött s ezidőben a legelső német színészek egyikének tartották. Ő alapította később a berlini Deutsches Theatert, Barnayval (l. o.) és Haaseval együtt. 1892-ben nyugalomba vonult. Mint Shakespeare-színész és mint modern drámai szerepek kreálója kiváló volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1622. címszó a lexikon => 297. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11622.htm

CÍMSZÓ: Fridrich

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Siegwart

SZÓCIKK: 16. F. Siegwart*, német színész, szül. Budapesten 1842 ápr. 25., megh. Berlinben 1916 ápr. 22 Dawison tanítványa volt s ennek annyira megnyerte tetszését, hogy családjába fogadta. 1863-ban lépett fel először Breslauban, min Ferdinand az Egmont-ban, majd a berlini Schauspielhaus tagja lett. 1872-76 közt Laube mellet a Burgszínházban működött s ezidőben a legelső német színészek egyikének tartották. Ő alapította később a berlini Deutsches Theatert, Barnayval l. o. és Haaseval együtt. 1892-ben nyugalomba vonult. Mint Shakespeare-színész és mint modern drámai szerepek kreálója kiváló volt.

11622.ht

CÍMSZÓ Fridric

SZEMÉLYNÉV Friedman Siegwar

SZÓCIKK 16 F Siegwart* néme színész szül Budapeste 184 ápr 25. megh Berlinbe 191 ápr 2 Dawiso tanítvány vol enne annyir megnyert tetszését hog családjáb fogadta 1863-ba lépet fe előszö Breslauban mi Ferdinan a Egmont-ban maj berlin Schauspielhau tagj lett 1872-7 köz Laub melle Burgszínházba működöt ezidőbe legels néme színésze egyikéne tartották alapított későb berlin Deutsche Theatert Barnayva l o é Haaseva együtt 1892-be nyugalomb vonult Min Shakespeare-színés é min moder dráma szerepe kreálój kivál volt

11622.h

CÍMSZ Fridri

SZEMÉLYNÉ Friedma Siegwa

SZÓCIK 1 Siegwart ném színés szü Budapest 18 áp 25 meg Berlinb 19 áp Dawis tanítván vo enn annyi megnyer tetszésé ho családjá fogadt 1863-b lépe f elősz Breslauba m Ferdina Egmont-ba ma berli Schauspielha tag let 1872- kö Lau mell Burgszínházb működö ezidőb legel ném színész egyikén tartottá alapítot késő berli Deutsch Theater Barnayv Haasev együt 1892-b nyugalom vonul Mi Shakespeare-színé mi mode drám szerep kreáló kivá vol

11622.

CÍMS Fridr

SZEMÉLYN Friedm Siegw

SZÓCI Siegwar né színé sz Budapes 1 á 2 me Berlin 1 á Dawi tanítvá v en anny megnye tetszés h családj fogad 1863- lép elős Breslaub Ferdin Egmont-b m berl Schauspielh ta le 1872 k La mel Burgszínház működ ezidő lege né színés egyiké tartott alapíto kés berl Deutsc Theate Barnay Haase együ 1892- nyugalo vonu M Shakespeare-szín m mod drá szere kreál kiv vo

11622

CÍM Frid

SZEMÉLY Fried Sieg

SZÓC Siegwa n szín s Budape m Berli Daw tanítv e ann megny tetszé család foga 1863 lé elő Breslau Ferdi Egmont- ber Schauspiel t l 187 L me Burgszínhá műkö ezid leg n színé egyik tartot alapít ké ber Deuts Theat Barna Haas egy 1892 nyugal von Shakespeare-szí mo dr szer kreá ki v

1162

CÍ Fri

SZEMÉL Frie Sie

SZÓ Siegw szí Budap Berl Da tanít an megn tetsz csalá fog 186 l el Bresla Ferd Egmont be Schauspie 18 m Burgszính műk ezi le szín egyi tarto alapí k be Deut Thea Barn Haa eg 189 nyuga vo Shakespeare-sz m d sze kre k