11626.htm

CÍMSZÓ: Frigyesi

SZEMÉLYNÉV: Frigyesi József

SZÓCIKK: Frigyesi József*, orvostanár, nőgyógyász, szül. Kisvárdán 1875. A budapesti egyetemen tanult, Tauffer tanár mellett előbb asszisztens, majd 1912. egyetemi magántanár lett. 1913 óta a Bakáts-téri női kórház vezető főorvosa, majd egészségügyi főtanácsos és nyilv. rk. tanár lett. A nőgyógyászati műtéttan körébe vágó tanulmányai magyar és német szaklapokban jelennek meg. Újabb műve: A helybeli érzéstelenítés kézikönyve (Lánggal közösen 1927).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1626. címszó a lexikon => 297. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11626.htm

CÍMSZÓ: Frigyesi

SZEMÉLYNÉV: Frigyesi József

SZÓCIKK: Frigyesi József*, orvostanár, nőgyógyász, szül. Kisvárdán 1875. A budapesti egyetemen tanult, Tauffer tanár mellett előbb asszisztens, majd 1912. egyetemi magántanár lett. 1913 óta a Bakáts-téri női kórház vezető főorvosa, majd egészségügyi főtanácsos és nyilv. rk. tanár lett. A nőgyógyászati műtéttan körébe vágó tanulmányai magyar és német szaklapokban jelennek meg. Újabb műve: A helybeli érzéstelenítés kézikönyve Lánggal közösen 1927 .

11626.ht

CÍMSZÓ Frigyes

SZEMÉLYNÉV Frigyes Józse

SZÓCIKK Frigyes József* orvostanár nőgyógyász szül Kisvárdá 1875 budapest egyeteme tanult Tauffe taná mellet előb asszisztens maj 1912 egyetem magántaná lett 191 ót Bakáts-tér nő kórhá vezet főorvosa maj egészségügy főtanácso é nyilv rk taná lett nőgyógyászat műtétta köréb vág tanulmánya magya é néme szaklapokba jelenne meg Újab műve helybel érzésteleníté kézikönyv Lángga közöse 192

11626.h

CÍMSZ Frigye

SZEMÉLYNÉ Frigye Józs

SZÓCIK Frigye József orvostaná nőgyógyás szü Kisvárd 187 budapes egyetem tanul Tauff tan melle elő assziszten ma 191 egyete magántan let 19 ó Bakáts-té n kórh veze főorvos ma egészségüg főtanács nyil r tan let nőgyógyásza műtétt köré vá tanulmány magy ném szaklapokb jelenn me Úja műv helybe érzéstelenít kéziköny Lángg közös 19

11626.

CÍMS Frigy

SZEMÉLYN Frigy Józ

SZÓCI Frigy Józse orvostan nőgyógyá sz Kisvár 18 budape egyete tanu Tauf ta mell el assziszte m 19 egyet magánta le 1 Bakáts-t kór vez főorvo m egészségü főtanác nyi ta le nőgyógyász műtét kör v tanulmán mag né szaklapok jelen m Új mű helyb érzéstelení kézikön Láng közö 1

11626

CÍM Frig

SZEMÉLY Frig Jó

SZÓC Frig Józs orvosta nőgyógy s Kisvá 1 budap egyet tan Tau t mel e assziszt 1 egye magánt l Bakáts- kó ve főorv egészség főtaná ny t l nőgyógyás műté kö tanulmá ma n szaklapo jele Ú m hely érzéstelen kézikö Lán köz

1162

CÍ Fri

SZEMÉL Fri J

SZÓ Fri Józ orvost nőgyóg Kisv buda egye ta Ta me asszisz egy magán Bakáts k v főor egészsé főtan n nőgyógyá műt k tanulm m szaklap jel hel érzéstele kézik Lá kö