11627.htm

CÍMSZÓ: Frigyessy

SZEMÉLYNÉV: Frigyessy Adolf

SZÓCIKK: Frigyessy Adolf* (rácalmási), közgazdász, szül. Ráczalmáson 1843., megh. Bécsben 1917 febr. 7. Fiatal korában különböző biztosító intézeteknél volt titkár, majd Triesztben lett a Salus-biztosítótársaság vezérigazgatója. Később nemességet és udv. tanácsos címet kapott, majd az Adria Biztosító Társaság vezérigazgatója lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1627. címszó a lexikon => 297. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11627.htm

CÍMSZÓ: Frigyessy

SZEMÉLYNÉV: Frigyessy Adolf

SZÓCIKK: Frigyessy Adolf* rácalmási , közgazdász, szül. Ráczalmáson 1843., megh. Bécsben 1917 febr. 7. Fiatal korában különböző biztosító intézeteknél volt titkár, majd Triesztben lett a Salus-biztosítótársaság vezérigazgatója. Később nemességet és udv. tanácsos címet kapott, majd az Adria Biztosító Társaság vezérigazgatója lett.

11627.ht

CÍMSZÓ Frigyess

SZEMÉLYNÉV Frigyess Adol

SZÓCIKK Frigyess Adolf rácalmás közgazdász szül Ráczalmáso 1843. megh Bécsbe 191 febr 7 Fiata korába különböz biztosít intézetekné vol titkár maj Triesztbe let Salus-biztosítótársasá vezérigazgatója Későb nemessége é udv tanácso címe kapott maj a Adri Biztosít Társasá vezérigazgatój lett

11627.h

CÍMSZ Frigyes

SZEMÉLYNÉ Frigyes Ado

SZÓCIK Frigyes Adol rácalmá közgazdás szü Ráczalmás 1843 meg Bécsb 19 feb Fiat koráb különbö biztosí intézetekn vo titká ma Triesztb le Salus-biztosítótársas vezérigazgatój Késő nemesség ud tanács cím kapot ma Adr Biztosí Társas vezérigazgató let

11627.

CÍMS Frigye

SZEMÉLYN Frigye Ad

SZÓCI Frigye Ado rácalm közgazdá sz Ráczalmá 184 me Bécs 1 fe Fia korá különb biztos intézetek v titk m Trieszt l Salus-biztosítótársa vezérigazgató Kés nemessé u tanác cí kapo m Ad Biztos Társa vezérigazgat le

11627

CÍM Frigy

SZEMÉLY Frigy A

SZÓC Frigy Ad rácal közgazd s Ráczalm 18 m Béc f Fi kor külön bizto intézete tit Triesz Salus-biztosítótárs vezérigazgat Ké nemess taná c kap A Bizto Társ vezérigazga l

1162

CÍ Frig

SZEMÉL Frig

SZÓ Frig A ráca közgaz Ráczal 1 Bé F ko külö bizt intézet ti Tries Salus-biztosítótár vezérigazga K nemes tan ka Bizt Tár vezérigazg