11629.htm

CÍMSZÓ: Frim

SZEMÉLYNÉV: Frim Antal

SZÓCIKK: Frim, 1. Antal, gyógypedagógus, szül. Körmenden 1855., küzdelmes gyermekkor után Budapestre került, ahol elvégezte a tanítóképzőt, majd nejével Schwarcz Reginával, aki a siketnéma-intézetben tanított, siketnémák számára tanintézetet nyitott. Igen sok cikket írt a szaklapokba a siketnémák oktatásáról.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1629. címszó a lexikon => 297. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11629.htm

CÍMSZÓ: Frim

SZEMÉLYNÉV: Frim Antal

SZÓCIKK: Frim, 1. Antal, gyógypedagógus, szül. Körmenden 1855., küzdelmes gyermekkor után Budapestre került, ahol elvégezte a tanítóképzőt, majd nejével Schwarcz Reginával, aki a siketnéma-intézetben tanított, siketnémák számára tanintézetet nyitott. Igen sok cikket írt a szaklapokba a siketnémák oktatásáról.

11629.ht

CÍMSZÓ Fri

SZEMÉLYNÉV Fri Anta

SZÓCIKK Frim 1 Antal gyógypedagógus szül Körmende 1855. küzdelme gyermekko utá Budapestr került aho elvégezt tanítóképzőt maj nejéve Schwarc Reginával ak siketnéma-intézetbe tanított siketnémá számár tanintézete nyitott Ige so cikke ír szaklapokb siketnémá oktatásáról

11629.h

CÍMSZ Fr

SZEMÉLYNÉ Fr Ant

SZÓCIK Fri Anta gyógypedagógu szü Körmend 1855 küzdelm gyermekk ut Budapest kerül ah elvégez tanítóképző ma nejév Schwar Regináva a siketnéma-intézetb tanítot siketném számá tanintézet nyitot Ig s cikk í szaklapok siketném oktatásáró

11629.

CÍMS F

SZEMÉLYN F An

SZÓCI Fr Ant gyógypedagóg sz Körmen 185 küzdel gyermek u Budapes kerü a elvége tanítóképz m nejé Schwa Regináv siketnéma-intézet taníto siketné szám tanintéze nyito I cik szaklapo siketné oktatásár

11629

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC F An gyógypedagó s Körme 18 küzde gyerme Budape ker elvég tanítókép nej Schw Reginá siketnéma-intéze tanít siketn szá tanintéz nyit ci szaklap siketn oktatásá

1162SZEMÉL

SZÓ A gyógypedag Körm 1 küzd gyerm Budap ke elvé tanítóké ne Sch Regin siketnéma-intéz taní siket sz taninté nyi c szakla siket oktatás