11630.htm

CÍMSZÓ: Frim

SZEMÉLYNÉV: Frim Jakab

SZÓCIKK: 2. F. Jakab (körmendi), gyógypedagógus, szül. Körmenden 1852 máj. 1., megh. Budapesten 1919 ápr. 24. Eredetileg tanítónak készült s miután oklevelet szerzett, államsegéllyel külföldre ment, ahol a hülyék intézeteit tanulmányozta azzal a szándékkal, hogy itthon hasonlót állítson fel. 1877-ben Rákospalotán megalapította az Első Magyar Hülyenevelő- és ápolóintézetet, melyet később megnagyobbítva Budára helyezett át. Az intézetet 1890. az állam vette át, de F. élete végéig annak vezetője maradt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1630. címszó a lexikon => 298. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11630.htm

CÍMSZÓ: Frim

SZEMÉLYNÉV: Frim Jakab

SZÓCIKK: 2. F. Jakab körmendi , gyógypedagógus, szül. Körmenden 1852 máj. 1., megh. Budapesten 1919 ápr. 24. Eredetileg tanítónak készült s miután oklevelet szerzett, államsegéllyel külföldre ment, ahol a hülyék intézeteit tanulmányozta azzal a szándékkal, hogy itthon hasonlót állítson fel. 1877-ben Rákospalotán megalapította az Első Magyar Hülyenevelő- és ápolóintézetet, melyet később megnagyobbítva Budára helyezett át. Az intézetet 1890. az állam vette át, de F. élete végéig annak vezetője maradt.

11630.ht

CÍMSZÓ Fri

SZEMÉLYNÉV Fri Jaka

SZÓCIKK 2 F Jaka körmend gyógypedagógus szül Körmende 185 máj 1. megh Budapeste 191 ápr 24 Eredetile tanítóna készül miutá oklevele szerzett államsegéllye külföldr ment aho hülyé intézetei tanulmányozt azza szándékkal hog ittho hasonló állítso fel 1877-be Rákospalotá megalapított a Els Magya Hülyenevelő é ápolóintézetet melye későb megnagyobbítv Budár helyezet át A intézete 1890 a álla vett át d F élet végéi anna vezetőj maradt

11630.h

CÍMSZ Fr

SZEMÉLYNÉ Fr Jak

SZÓCIK Jak körmen gyógypedagógu szü Körmend 18 má 1 meg Budapest 19 áp 2 Eredetil tanítón készü miut oklevel szerzet államsegélly külföld men ah hüly intézete tanulmányoz azz szándékka ho itth hasonl állíts fe 1877-b Rákospalot megalapítot El Magy Hülyenevel ápolóintézete mely késő megnagyobbít Budá helyeze á intézet 189 áll vet á éle végé ann vezető marad

11630.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Ja

SZÓCI Ja körme gyógypedagóg sz Körmen 1 m me Budapes 1 á Eredeti tanító kész miu okleve szerze államsegéll külföl me a hül intézet tanulmányo az szándékk h itt hason állít f 1877- Rákospalo megalapíto E Mag Hülyeneve ápolóintézet mel kés megnagyobbí Bud helyez intéze 18 ál ve él vég an vezet mara

11630

CÍM

SZEMÉLY J

SZÓC J körm gyógypedagó s Körme m Budape Eredet tanít kés mi oklev szerz államsegél külfö m hü intéze tanulmány a szándék it haso állí 1877 Rákospal megalapít Ma Hülyenev ápolóintéze me ké megnagyobb Bu helye intéz 1 á v é vé a veze mar

1163SZEMÉL

SZÓ kör gyógypedag Körm Budap Erede taní ké m okle szer államsegé külf h intéz tanulmán szándé i has áll 187 Rákospa megalapí M Hülyene ápolóintéz m k megnagyob B hely inté v vez ma