11636.htm

CÍMSZÓ: Fuchs

SZEMÉLYNÉV: Fuchs Arje Juda Léb

SZÓCIKK: Fuchs, 1. Arje, Juda Léb, veszprémi rabbi, szül. Morvaországban, megh. 1832. Több mint huszonöt évig töltötte be a veszprémi rabbiállást. Halachikus levelezésben állott Benet Mordechai morvaországi főrabbival s kiadta Weisz Izsák verseci rabbi Bész Jicchok c. művét 1824.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1636. címszó a lexikon => 298. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11636.htm

CÍMSZÓ: Fuchs

SZEMÉLYNÉV: Fuchs Arje Juda Léb

SZÓCIKK: Fuchs, 1. Arje, Juda Léb, veszprémi rabbi, szül. Morvaországban, megh. 1832. Több mint huszonöt évig töltötte be a veszprémi rabbiállást. Halachikus levelezésben állott Benet Mordechai morvaországi főrabbival s kiadta Weisz Izsák verseci rabbi Bész Jicchok c. művét 1824.

11636.ht

CÍMSZÓ Fuch

SZEMÉLYNÉV Fuch Arj Jud Lé

SZÓCIKK Fuchs 1 Arje Jud Léb veszprém rabbi szül Morvaországban megh 1832 Töb min huszonö évi töltött b veszprém rabbiállást Halachiku levelezésbe állot Bene Mordecha morvaország főrabbiva kiadt Weis Izsá versec rabb Bés Jiccho c művé 1824

11636.h

CÍMSZ Fuc

SZEMÉLYNÉ Fuc Ar Ju L

SZÓCIK Fuch Arj Ju Lé veszpré rabb szü Morvaországba meg 183 Tö mi huszon év töltöt veszpré rabbiállás Halachik levelezésb állo Ben Mordech morvaorszá főrabbiv kiad Wei Izs verse rab Bé Jicch műv 182

11636.

CÍMS Fu

SZEMÉLYN Fu A J

SZÓCI Fuc Ar J L veszpr rab sz Morvaországb me 18 T m huszo é töltö veszpr rabbiállá Halachi levelezés áll Be Mordec morvaorsz főrabbi kia We Iz vers ra B Jicc mű 18

11636

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC Fu A veszp ra s Morvaország m 1 husz tölt veszp rabbiáll Halach levelezé ál B Morde morvaors főrabb ki W I ver r Jic m 1

1163SZEMÉL

SZÓ F vesz r Morvaorszá hus töl vesz rabbiál Halac levelez á Mord morvaor főrab k ve Ji