11640.htm

CÍMSZÓ: Fülöp

SZEMÉLYNÉV: Fülöp Zsigmond

SZÓCIKK: Fülöp Zsigmond* tanár, író, szül. Hódmezővásárhelyen 1882. A budapesti és berlini egyetemeken tanult és középiskolai, tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyervén, a főváros felsőkereskedelmi iskoláiban tanított, majd 1920. nyugalomba vonult. Szerkesztője és kiadója volt a Darwin c. népszerű természettudományi folyóiratnak és számos természettudományi munkát fordított le magyarra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1640. címszó a lexikon => 299. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11640.htm

CÍMSZÓ: Fülöp

SZEMÉLYNÉV: Fülöp Zsigmond

SZÓCIKK: Fülöp Zsigmond* tanár, író, szül. Hódmezővásárhelyen 1882. A budapesti és berlini egyetemeken tanult és középiskolai, tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyervén, a főváros felsőkereskedelmi iskoláiban tanított, majd 1920. nyugalomba vonult. Szerkesztője és kiadója volt a Darwin c. népszerű természettudományi folyóiratnak és számos természettudományi munkát fordított le magyarra.

11640.ht

CÍMSZÓ Fülö

SZEMÉLYNÉV Fülö Zsigmon

SZÓCIKK Fülö Zsigmond tanár író szül Hódmezővásárhelye 1882 budapest é berlin egyetemeke tanul é középiskolai tanár é bölcsészetdoktor oklevele nyervén főváro felsőkereskedelm iskoláiba tanított maj 1920 nyugalomb vonult Szerkesztőj é kiadój vol Darwi c népszer természettudomány folyóiratna é számo természettudomány munká fordítot l magyarra

11640.h

CÍMSZ Fül

SZEMÉLYNÉ Fül Zsigmo

SZÓCIK Fül Zsigmon taná ír szü Hódmezővásárhely 188 budapes berli egyetemek tanu középiskola taná bölcsészetdokto oklevel nyervé fővár felsőkereskedel iskoláib tanítot ma 192 nyugalom vonul Szerkesztő kiadó vo Darw népsze természettudomán folyóiratn szám természettudomán munk fordíto magyarr

11640.

CÍMS Fü

SZEMÉLYN Fü Zsigm

SZÓCI Fü Zsigmo tan í sz Hódmezővásárhel 18 budape berl egyeteme tan középiskol tan bölcsészetdokt okleve nyerv fővá felsőkereskede iskolái taníto m 19 nyugalo vonu Szerkeszt kiad v Dar népsz természettudomá folyóirat szá természettudomá mun fordít magyar

11640

CÍM F

SZEMÉLY F Zsig

SZÓC F Zsigm ta s Hódmezővásárhe 1 budap ber egyetem ta középisko ta bölcsészetdok oklev nyer főv felsőkeresked iskolá tanít 1 nyugal von Szerkesz kia Da néps természettudom folyóira sz természettudom mu fordí magya

1164SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig t Hódmezővásárh buda be egyete t középisk t bölcsészetdo okle nye fő felsőkereske iskol taní nyuga vo Szerkes ki D nép természettudo folyóir s természettudo m ford magy