11642.htm

CÍMSZÓ: Füredi

SZEMÉLYNÉV: Füredi Móric

SZÓCIKK: 2. F. Mór, ügyvéd, író, F. Ignác (l. o.) fia szül. Sátoraljaújhelyen 1863 nov. 5. A budapesti egyetemen tanult és korán újságíró lett. Pályáját mint a nagy fővárosi lapok törvényszéki tudósítója kezdte. Emellett munkatársa volt a Magyar Szalonnak és több folyóiratnak. Kacagó Themisz címen (1888) humorisztikus törvényszéki karcolatai jelentek meg könyvalakban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1642. címszó a lexikon => 299. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11642.htm

CÍMSZÓ: Füredi

SZEMÉLYNÉV: Füredi Móric

SZÓCIKK: 2. F. Mór, ügyvéd, író, F. Ignác l. o. fia szül. Sátoraljaújhelyen 1863 nov. 5. A budapesti egyetemen tanult és korán újságíró lett. Pályáját mint a nagy fővárosi lapok törvényszéki tudósítója kezdte. Emellett munkatársa volt a Magyar Szalonnak és több folyóiratnak. Kacagó Themisz címen 1888 humorisztikus törvényszéki karcolatai jelentek meg könyvalakban.

11642.ht

CÍMSZÓ Füred

SZEMÉLYNÉV Füred Móri

SZÓCIKK 2 F Mór ügyvéd író F Igná l o fi szül Sátoraljaújhelye 186 nov 5 budapest egyeteme tanul é korá újságír lett Pályájá min nag főváros lapo törvényszék tudósítój kezdte Emellet munkatárs vol Magya Szalonna é töb folyóiratnak Kacag Themis címe 188 humorisztiku törvényszék karcolata jelente me könyvalakban

11642.h

CÍMSZ Füre

SZEMÉLYNÉ Füre Mór

SZÓCIK Mó ügyvé ír Ign f szü Sátoraljaújhely 18 no budapes egyetem tanu kor újságí let Pályáj mi na főváro lap törvényszé tudósító kezdt Emelle munkatár vo Magy Szalonn tö folyóiratna Kaca Themi cím 18 humorisztik törvényszé karcolat jelent m könyvalakba

11642.

CÍMS Für

SZEMÉLYN Für Mó

SZÓCI M ügyv í Ig sz Sátoraljaújhel 1 n budape egyete tan ko újság le Pályá m n fővár la törvénysz tudósít kezd Emell munkatá v Mag Szalon t folyóiratn Kac Them cí 1 humoriszti törvénysz karcola jelen könyvalakb

11642

CÍM Fü

SZEMÉLY Fü M

SZÓC ügy I s Sátoraljaújhe budap egyet ta k újsá l Pály fővá l törvénys tudósí kez Emel munkat Ma Szalo folyóirat Ka The c humoriszt törvénys karcol jele könyvalak

1164

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ üg Sátoraljaújh buda egye t újs Pál főv törvény tudós ke Eme munka M Szal folyóira K Th humorisz törvény karco jel könyvala