11643.htm

CÍMSZÓ: Fürst

SZEMÉLYNÉV: Fürst Aladár

SZÓCIKK: "Fürst, 1. Aladár, tanár, szül. Kismartonban 1877 febr. 1. A budapesti egyetemen avatták bölcsészdoktorrá. 19 évig a székesfehérvári főreáliskola tanára volt, 1921 óta a budapesti zsidó fiúgimnáziumban tanítja a magyar és német nyelvet. Részt vett a Kelemen Béla-féle nagy magyar-német szótár szerkesztésében. A Múlt és Jövőben, továbbá más magyar és külföldi folyóiratban számos cikke jelent meg. Nagyobb tanulmányai: Sitten und Gebräuche einer Judengasse; Die jüdischen Realschulen Deutschlands (cikksorozat, Monatschrift 1914); Több magyarországi gettóról. (A hamburgi izr. Familienblattban.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1643. címszó a lexikon => 300. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11643.htm

CÍMSZÓ: Fürst

SZEMÉLYNÉV: Fürst Aladár

SZÓCIKK: Fürst, 1. Aladár, tanár, szül. Kismartonban 1877 febr. 1. A budapesti egyetemen avatták bölcsészdoktorrá. 19 évig a székesfehérvári főreáliskola tanára volt, 1921 óta a budapesti zsidó fiúgimnáziumban tanítja a magyar és német nyelvet. Részt vett a Kelemen Béla-féle nagy magyar-német szótár szerkesztésében. A Múlt és Jövőben, továbbá más magyar és külföldi folyóiratban számos cikke jelent meg. Nagyobb tanulmányai: Sitten und Gebräuche einer Judengasse; Die jüdischen Realschulen Deutschlands cikksorozat, Monatschrift 1914 ; Több magyarországi gettóról. A hamburgi izr. Familienblattban.

11643.ht

CÍMSZÓ Fürs

SZEMÉLYNÉV Fürs Aladá

SZÓCIKK Fürst 1 Aladár tanár szül Kismartonba 187 febr 1 budapest egyeteme avattá bölcsészdoktorrá 1 évi székesfehérvár főreáliskol tanár volt 192 ót budapest zsid fiúgimnáziumba tanítj magya é néme nyelvet Rész vet Keleme Béla-fél nag magyar-néme szótá szerkesztésében Múl é Jövőben tovább má magya é külföld folyóiratba számo cikk jelen meg Nagyob tanulmányai Sitte un Gebräuch eine Judengasse Di jüdische Realschule Deutschland cikksorozat Monatschrif 191 Töb magyarország gettóról hamburg izr Familienblattban

11643.h

CÍMSZ Für

SZEMÉLYNÉ Für Alad

SZÓCIK Fürs Aladá taná szü Kismartonb 18 feb budapes egyetem avatt bölcsészdoktorr év székesfehérvá főreálisko taná vol 19 ó budapes zsi fiúgimnáziumb tanít magy ném nyelve Rés ve Kelem Béla-fé na magyar-ném szót szerkesztésébe Mú Jövőbe továb m magy külföl folyóiratb szám cik jele me Nagyo tanulmánya Sitt u Gebräuc ein Judengass D jüdisch Realschul Deutschlan cikksoroza Monatschri 19 Tö magyarorszá gettóró hambur iz Familienblattba

11643.

CÍMS Fü

SZEMÉLYN Fü Ala

SZÓCI Für Alad tan sz Kismarton 1 fe budape egyete avat bölcsészdoktor é székesfehérv főreálisk tan vo 1 budape zs fiúgimnázium taní mag né nyelv Ré v Kele Béla-f n magyar-né szó szerkesztéséb M Jövőb tová mag külfö folyóirat szá ci jel m Nagy tanulmány Sit Gebräu ei Judengas jüdisc Realschu Deutschla cikksoroz Monatschr 1 T magyarorsz gettór hambu i Familienblattb

11643

CÍM F

SZEMÉLY F Al

SZÓC Fü Ala ta s Kismarto f budap egyet ava bölcsészdokto székesfehér főreális ta v budap z fiúgimnáziu tan ma n nyel R Kel Béla- magyar-n sz szerkesztésé Jövő tov ma külf folyóira sz c je Nag tanulmán Si Gebrä e Judenga jüdis Realsch Deutschl cikksoro Monatsch magyarors gettó hamb Familienblatt

1164SZEMÉL A

SZÓ F Al t Kismart buda egye av bölcsészdokt székesfehé főreáli t buda fiúgimnázi ta m nye Ke Béla magyar- s szerkesztés Jöv to m kül folyóir s j Na tanulmá S Gebr Judeng jüdi Realsc Deutsch cikksor Monatsc magyaror gett ham Familienblat