11645.htm

CÍMSZÓ: Fürst

SZEMÉLYNÉV: Füredi Móric

SZÓCIKK: 3.  F. Móric, éremvéső, szül. Bazinban (Pozsony mellett) 1782. A múlt század 30-as éveiben Bécsben, azután Milanóban tanult. 1838-ban Amerikába ment és Philadelphiában telepedett le. Jelentékenyebb érmei az észak-amerikai Egyesült Államok elnökeinek arcképérmei Monroetól (1807) Van Burenig, továbbá az 1812-15. évi angol-amerikai háborúra vonatkozó sorozatos emlékérmek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1645. címszó a lexikon => 300. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11645.htm

CÍMSZÓ: Fürst

SZEMÉLYNÉV: Füredi Móric

SZÓCIKK: 3. F. Móric, éremvéső, szül. Bazinban Pozsony mellett 1782. A múlt század 30-as éveiben Bécsben, azután Milanóban tanult. 1838-ban Amerikába ment és Philadelphiában telepedett le. Jelentékenyebb érmei az észak-amerikai Egyesült Államok elnökeinek arcképérmei Monroetól 1807 Van Burenig, továbbá az 1812-15. évi angol-amerikai háborúra vonatkozó sorozatos emlékérmek.

11645.ht

CÍMSZÓ Fürs

SZEMÉLYNÉV Füred Móri

SZÓCIKK 3 F Móric éremvéső szül Bazinba Pozson mellet 1782 múl száza 30-a éveibe Bécsben azutá Milanóba tanult 1838-ba Amerikáb men é Philadelphiába telepedet le Jelentékenyeb érme a észak-amerika Egyesül Államo elnökeine arcképérme Monroetó 180 Va Burenig tovább a 1812-15 év angol-amerika háborúr vonatkoz sorozato emlékérmek

11645.h

CÍMSZ Für

SZEMÉLYNÉ Füre Mór

SZÓCIK Móri éremvés szü Bazinb Pozso melle 178 mú száz 30- éveib Bécsbe azut Milanób tanul 1838-b Ameriká me Philadelphiáb telepede l Jelentékenye érm észak-amerik Egyesü Állam elnökein arcképérm Monroet 18 V Bureni továb 1812-1 é angol-amerik háború vonatko sorozat emlékérme

11645.

CÍMS Fü

SZEMÉLYN Für Mó

SZÓCI Mór éremvé sz Bazin Pozs mell 17 m szá 30 évei Bécsb azu Milanó tanu 1838- Amerik m Philadelphiá teleped Jelentékeny ér észak-ameri Egyes Álla elnökei arcképér Monroe 1 Buren tová 1812- angol-ameri hábor vonatk soroza emlékérm

11645

CÍM F

SZEMÉLY Fü M

SZÓC Mó éremv s Bazi Poz mel 1 sz 3 éve Bécs az Milan tan 1838 Ameri Philadelphi telepe Jelentéken é észak-amer Egye Áll elnöke arcképé Monro Bure tov 1812 angol-amer hábo vonat soroz emlékér

1164SZEMÉL F

SZÓ M érem Baz Po me s év Béc a Mila ta 183 Amer Philadelph telep Jelentéke észak-ame Egy Ál elnök arckép Monr Bur to 181 angol-ame háb vona soro emléké