11646.htm

CÍMSZÓ: Fürst

SZEMÉLYNÉV: Fürst Zsigmond

SZÓCIKK: 4. F. Zsigmond, rabbi, szül. Marosvásárhelyen, ahol atyja F. Mózes rabbi volt. Tőle nyerte első talmudi kiképzését, majd a pozsonyi jesiván tanult. Tanulmányai végeztével a nagyszombati orthodox hitközség választotta meg rabbinak, ahol 13 évig működött. 1896-97-ig az eperjesi orthodox hitközség rabbija volt, innen a bécsi «Schiffschul» rabbiszékébe került, ahol máig működik és jelentékeny irodalmi munkásságot fejt ki. A genfi népszövetség előtt a szombat szabad megtartásának ügyében indított mozgalomban a világ orthodox zsidóságának egyik delegáltja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1646. címszó a lexikon => 300. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11646.htm

CÍMSZÓ: Fürst

SZEMÉLYNÉV: Fürst Zsigmond

SZÓCIKK: 4. F. Zsigmond, rabbi, szül. Marosvásárhelyen, ahol atyja F. Mózes rabbi volt. Tőle nyerte első talmudi kiképzését, majd a pozsonyi jesiván tanult. Tanulmányai végeztével a nagyszombati orthodox hitközség választotta meg rabbinak, ahol 13 évig működött. 1896-97-ig az eperjesi orthodox hitközség rabbija volt, innen a bécsi Schiffschul rabbiszékébe került, ahol máig működik és jelentékeny irodalmi munkásságot fejt ki. A genfi népszövetség előtt a szombat szabad megtartásának ügyében indított mozgalomban a világ orthodox zsidóságának egyik delegáltja.

11646.ht

CÍMSZÓ Fürs

SZEMÉLYNÉV Fürs Zsigmon

SZÓCIKK 4 F Zsigmond rabbi szül Marosvásárhelyen aho atyj F Móze rabb volt Től nyert els talmud kiképzését maj pozsony jesivá tanult Tanulmánya végeztéve nagyszombat orthodo hitközsé választott me rabbinak aho 1 évi működött 1896-97-i a eperjes orthodo hitközsé rabbij volt inne bécs Schiffschu rabbiszékéb került aho mái működi é jelentéken irodalm munkásságo fej ki genf népszövetsé előt szomba szaba megtartásána ügyébe indítot mozgalomba vilá orthodo zsidóságána egyi delegáltja

11646.h

CÍMSZ Für

SZEMÉLYNÉ Für Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon rabb szü Marosvásárhelye ah aty Móz rab vol Tő nyer el talmu kiképzésé ma pozson jesiv tanul Tanulmány végeztév nagyszomba orthod hitközs választot m rabbina ah év működöt 1896-97- eperje orthod hitközs rabbi vol inn béc Schiffsch rabbiszéké kerül ah má működ jelentéke irodal munkásság fe k gen népszövets elő szomb szab megtartásán ügyéb indíto mozgalomb vil orthod zsidóságán egy delegáltj

11646.

CÍMS Fü

SZEMÉLYN Fü Zsigm

SZÓCI Zsigmo rab sz Marosvásárhely a at Mó ra vo T nye e talm kiképzés m pozso jesi tanu Tanulmán végezté nagyszomb ortho hitköz választo rabbin a é működö 1896-97 eperj ortho hitköz rabb vo in bé Schiffsc rabbiszék kerü a m műkö jelenték iroda munkássá f ge népszövet el szom sza megtartásá ügyé indít mozgalom vi ortho zsidóságá eg delegált

11646

CÍM F

SZEMÉLY F Zsig

SZÓC Zsigm ra s Marosvásárhel a M r v ny tal kiképzé pozs jes tan Tanulmá végezt nagyszom orth hitkö választ rabbi működ 1896-9 eper orth hitkö rab v i b Schiffs rabbiszé ker műk jelenté irod munkáss g népszöve e szo sz megtartás ügy indí mozgalo v orth zsidóság e delegál

1164SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig r Marosvásárhe n ta kiképz poz je ta Tanulm végez nagyszo ort hitk válasz rabb műkö 1896- epe ort hitk ra Schiff rabbisz ke mű jelent iro munkás népszöv sz s megtartá üg ind mozgal ort zsidósá delegá