11650.htm

CÍMSZÓ: Fűzfacsokor

SZÓCIKK: Fűzfacsokor, héberül arovósz. Az ünnepi csokor egyik része (l. Szukkósz). Legalább két szálat helyeznek el a pálmaág (l. Lulav) és a font tartókosár baloldalára. Másutt is nyer liturgiai alkalmazást. Hosáno rabbó-kor (l. o.) az alkalmi imák végén ötös csokorba kötötten e fűzfaszálakat a padhoz verik úgy, hogy levelei lehullnak. A szokás állítólag a bűnöknek tőlünk való eltávozását szimbolizálná, mert a vallásos képzet szerint az isteni ítélet csak ezen a napon lesz véglegessé. Ezen utóbbi csokrot a közszó sajnesz-nak nevezi. A csokor héber neve agudó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1650. címszó a lexikon => 301. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11650.htm

CÍMSZÓ: Fűzfacsokor

SZÓCIKK: Fűzfacsokor, héberül arovósz. Az ünnepi csokor egyik része l. Szukkósz . Legalább két szálat helyeznek el a pálmaág l. Lulav és a font tartókosár baloldalára. Másutt is nyer liturgiai alkalmazást. Hosáno rabbó-kor l. o. az alkalmi imák végén ötös csokorba kötötten e fűzfaszálakat a padhoz verik úgy, hogy levelei lehullnak. A szokás állítólag a bűnöknek tőlünk való eltávozását szimbolizálná, mert a vallásos képzet szerint az isteni ítélet csak ezen a napon lesz véglegessé. Ezen utóbbi csokrot a közszó sajnesz-nak nevezi. A csokor héber neve agudó.

11650.ht

CÍMSZÓ Fűzfacsoko

SZÓCIKK Fűzfacsokor héberü arovósz A ünnep csoko egyi rész l Szukkós Legaláb ké szála helyezne e pálmaá l Lula é fon tartókosá baloldalára Másut i nye liturgia alkalmazást Hosán rabbó-ko l o a alkalm imá végé ötö csokorb kötötte fűzfaszálaka padho veri úgy hog levele lehullnak szoká állítóla bűnökne tőlün val eltávozásá szimbolizálná mer valláso képze szerin a isten ítéle csa eze napo les véglegessé Eze utóbb csokro közsz sajnesz-na nevezi csoko hébe nev agudó

11650.h

CÍMSZ Fűzfacsok

SZÓCIK Fűzfacsoko héber arovós ünne csok egy rés Szukkó Legalá k szál helyezn pálma Lul fo tartókos baloldalár Másu ny liturgi alkalmazás Hosá rabbó-k alkal im vég öt csokor kötött fűzfaszálak padh ver úg ho level lehullna szok állítól bűnökn tőlü va eltávozás szimbolizáln me vallás képz szeri iste ítél cs ez nap le véglegess Ez utób csokr közs sajnesz-n nevez csok héb ne agud

11650.

CÍMS Fűzfacso

SZÓCI Fűzfacsok hébe arovó ünn cso eg ré Szukk Legal szá helyez pálm Lu f tartóko baloldalá Más n liturg alkalmazá Hos rabbó- alka i vé ö csoko kötöt fűzfaszála pad ve ú h leve lehulln szo állító bűnök től v eltávozá szimbolizál m vallá kép szer ist íté c e na l végleges E utó csok köz sajnesz- neve cso hé n agu

11650

CÍM Fűzfacs

SZÓC Fűzfacso héb arov ün cs e r Szuk Lega sz helye pál L tartók baloldal Má litur alkalmaz Ho rabbó alk v csok kötö fűzfaszál pa v lev lehull sz állít bűnö tő eltávoz szimbolizá vall ké sze is ít n véglege ut cso kö sajnesz nev cs h ag

1165

CÍ Fűzfac

SZÓ Fűzfacs hé aro ü c Szu Leg s hely pá tartó balolda M litu alkalma H rabb al cso köt fűzfaszá p le lehul s állí bűn t eltávo szimboliz val k sz i í végleg u cs k sajnes ne c a