11651.htm

CÍMSZÓ: Gaál

SZEMÉLYNÉV: Gaál Andor

SZÓCIKK: Gaál Andor, író és hírlapíró, szül. Balassagyarmaton 1895. A Világ c. napilap segédszerkesztője volt, majd a Magyar Hírlap belső munkatársa. Első regénye: a Bíborruhás asszony (1920). 1922-ben első díjat nyert az Athenaeum regénypályázatán Lejtőn c. orosz tárgyú, drámai írású regényével. Sok német, francia és angol regényt fordított magyarra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1651. címszó a lexikon => 301. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11651.htm

CÍMSZÓ: Gaál

SZEMÉLYNÉV: Gaál Andor

SZÓCIKK: Gaál Andor, író és hírlapíró, szül. Balassagyarmaton 1895. A Világ c. napilap segédszerkesztője volt, majd a Magyar Hírlap belső munkatársa. Első regénye: a Bíborruhás asszony 1920 . 1922-ben első díjat nyert az Athenaeum regénypályázatán Lejtőn c. orosz tárgyú, drámai írású regényével. Sok német, francia és angol regényt fordított magyarra.

11651.ht

CÍMSZÓ Gaá

SZEMÉLYNÉV Gaá Ando

SZÓCIKK Gaá Andor ír é hírlapíró szül Balassagyarmato 1895 Vilá c napila segédszerkesztőj volt maj Magya Hírla bels munkatársa Els regénye Bíborruhá asszon 192 1922-be els díja nyer a Athenaeu regénypályázatá Lejtő c oros tárgyú dráma írás regényével So német franci é ango regény fordítot magyarra

11651.h

CÍMSZ Ga

SZEMÉLYNÉ Ga And

SZÓCIK Ga Ando í hírlapír szü Balassagyarmat 189 Vil napil segédszerkesztő vol ma Magy Hírl bel munkatárs El regény Bíborruh asszo 19 1922-b el díj nye Athenae regénypályázat Lejt oro tárgy drám írá regényéve S néme franc ang regén fordíto magyarr

11651.

CÍMS G

SZEMÉLYN G An

SZÓCI G And hírlapí sz Balassagyarma 18 Vi napi segédszerkeszt vo m Mag Hír be munkatár E regén Bíborru assz 1 1922- e dí ny Athena regénypályáza Lej or tárg drá ír regényév ném fran an regé fordít magyar

11651

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC An hírlap s Balassagyarm 1 V nap segédszerkesz v Ma Hí b munkatá regé Bíborr ass 1922 d n Athen regénypályáz Le o tár dr í regényé né fra a reg fordí magya

1165SZEMÉL

SZÓ A hírla Balassagyar na segédszerkes M H munkat reg Bíbor as 192 Athe regénypályá L tá d regény n fr re ford magy