11652.htm

CÍMSZÓ: Gaál

SZEMÉLYNÉV: Gaál Franciska

SZÓCIKK: Gaál Franciska, színművésznő, szül. Budapesten 1904. A Színművészeti Akadémián megkezdett tanulmányait félbeszakítva kereskedelmi iskolai tanfolyamot végzett. Majd ismét visszaért a színészethez. Első fellépése 1921. volt a Belvárosi Színházban. Utóbb a Magyar Színházhoz került és különösen Molnár Ferenc «Ibolya» c. egyfelvonásos vígjátékának címszerepében keltett feltűnést. 1923-28. a Vígszínház tagja, de közben más színházakban is vendégszerepelt. Ma már a legnépszerűbb színésznők közé tartozik. Lestyán Sándor felesége.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1652. címszó a lexikon => 301. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11652.htm

CÍMSZÓ: Gaál

SZEMÉLYNÉV: Gaál Franciska

SZÓCIKK: Gaál Franciska, színművésznő, szül. Budapesten 1904. A Színművészeti Akadémián megkezdett tanulmányait félbeszakítva kereskedelmi iskolai tanfolyamot végzett. Majd ismét visszaért a színészethez. Első fellépése 1921. volt a Belvárosi Színházban. Utóbb a Magyar Színházhoz került és különösen Molnár Ferenc Ibolya c. egyfelvonásos vígjátékának címszerepében keltett feltűnést. 1923-28. a Vígszínház tagja, de közben más színházakban is vendégszerepelt. Ma már a legnépszerűbb színésznők közé tartozik. Lestyán Sándor felesége.

11652.ht

CÍMSZÓ Gaá

SZEMÉLYNÉV Gaá Francisk

SZÓCIKK Gaá Franciska színművésznő szül Budapeste 1904 Színművészet Akadémiá megkezdet tanulmányai félbeszakítv kereskedelm iskola tanfolyamo végzett Maj ismé visszaér színészethez Els fellépés 1921 vol Belváros Színházban Utób Magya Színházho kerül é különöse Molná Feren Iboly c egyfelvonáso vígjátékána címszerepébe keltet feltűnést 1923-28 Vígszínhá tagja d közbe má színházakba i vendégszerepelt M má legnépszerűb színésznő köz tartozik Lestyá Sándo felesége

11652.h

CÍMSZ Ga

SZEMÉLYNÉ Ga Francis

SZÓCIK Ga Francisk színművészn szü Budapest 190 Színművésze Akadémi megkezde tanulmánya félbeszakít kereskedel iskol tanfolyam végzet Ma ism visszaé színészethe El fellépé 192 vo Belváro Színházba Utó Magy Színházh kerü különös Moln Fere Ibol egyfelvonás vígjátékán címszerepéb kelte feltűnés 1923-2 Vígszính tagj közb m színházakb vendégszerepel m legnépszerű színészn kö tartozi Lesty Sánd feleség

11652.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Franci

SZÓCI G Francis színművész sz Budapes 19 Színművész Akadém megkezd tanulmány félbeszakí kereskede isko tanfolya végze M is vissza színészeth E fellép 19 v Belvár Színházb Ut Mag Színház ker különö Mol Fer Ibo egyfelvoná vígjátéká címszerepé kelt feltűné 1923- Vígszín tag köz színházak vendégszerepe legnépszer színész k tartoz Lest Sán felesé

11652

CÍM

SZEMÉLY Franc

SZÓC Franci színművés s Budape 1 Színművés Akadé megkez tanulmán félbeszak keresked isk tanfoly végz i vissz színészet fellé 1 Belvá Színház U Ma Színhá ke külön Mo Fe Ib egyfelvon vígjáték címszerep kel feltűn 1923 Vígszí ta kö színháza vendégszerep legnépsze színés tarto Les Sá feles

1165SZEMÉL Fran

SZÓ Franc színművé Budap Színművé Akad megke tanulmá félbesza kereske is tanfol vég viss színésze fell Belv Színhá M Szính k külö M F I egyfelvo vígjáté címszere ke feltű 192 Vígsz t k színház vendégszere legnépsz színé tart Le S fele