11658.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Andor

SZÓCIKK: G. II. Andor, rabbi, szül. Kecskeméten 1884. szept. 2. 1903 - 08-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1907-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1909. pedig rabbivá. 1909-ben kinevezték a Pesti Izraelita Hitközség vallástanárává. 1922 óta pedig a new-yorki rabbiképző könyvtárosa. Juszuf Al-baszir kitab ál Muchtavi c. munkája Budapesten jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1658. címszó a lexikon => 302. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11658.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Andor

SZÓCIKK: G. II. Andor, rabbi, szül. Kecskeméten 1884. szept. 2. 1903 - 08-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1907-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1909. pedig rabbivá. 1909-ben kinevezték a Pesti Izraelita Hitközség vallástanárává. 1922 óta pedig a new-yorki rabbiképző könyvtárosa. Juszuf Al-baszir kitab ál Muchtavi c. munkája Budapesten jelent meg.

11658.ht

CÍMSZÓ Gábo

SZEMÉLYNÉV Gábo Ando

SZÓCIKK G II Andor rabbi szül Kecskeméte 1884 szept 2 190 08-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1907-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1909 pedi rabbivá 1909-be kinevezté Pest Izraelit Hitközsé vallástanárává 192 ót pedi new-york rabbiképz könyvtárosa Juszu Al-baszi kita á Muchtav c munkáj Budapeste jelen meg

11658.h

CÍMSZ Gáb

SZEMÉLYNÉ Gáb And

SZÓCIK I Ando rabb szü Kecskemét 188 szep 19 08- vo budapes Rabbikép növendék 1907-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv 1909-b kinevezt Pes Izraeli Hitközs vallástanáráv 19 ó ped new-yor rabbikép könyvtáros Jusz Al-basz kit Muchta munká Budapest jele me

11658.

CÍMS Gá

SZEMÉLYN Gá An

SZÓCI And rab sz Kecskemé 18 sze 1 08 v budape Rabbiké növendé 1907- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1909- kinevez Pe Izrael Hitköz vallástanárá 1 pe new-yo rabbiké könyvtáro Jus Al-bas ki Mucht munk Budapes jel m

11658

CÍM G

SZEMÉLY G A

SZÓC An ra s Kecskem 1 sz 0 budap Rabbik növend 1907 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1909 kineve P Izrae Hitkö vallástanár p new-y rabbik könyvtár Ju Al-ba k Much mun Budape je

1165SZEMÉL

SZÓ A r Kecske s buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab 190 kinev Izra Hitk vallástaná new- rabbi könyvtá J Al-b Muc mu Budap j