11662.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Móric

SZÓCIKK: Gábor G. Móric*, festő, szül. Kisújszálláson 1889. A Műcsarnok 1907-iki tavaszi tárlatán szerepelt először. 1922-ben felesége arcképével az Erzsébetvárosi kaszinó díját nyerte el. 1927 óta a Céhbeliek művésztársaság tagja, melynek kiállításán részt vett. Arcképeket, továbbá aktokat fest klasszicizálás felé hajló fölfogással, olykor kompozíciókat. Gipra c. képét a Szépművészeti Múzeum, Melancholia c. képét a főváros vette meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1662. címszó a lexikon => 302. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11662.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Móric

SZÓCIKK: Gábor G. Móric*, festő, szül. Kisújszálláson 1889. A Műcsarnok 1907-iki tavaszi tárlatán szerepelt először. 1922-ben felesége arcképével az Erzsébetvárosi kaszinó díját nyerte el. 1927 óta a Céhbeliek művésztársaság tagja, melynek kiállításán részt vett. Arcképeket, továbbá aktokat fest klasszicizálás felé hajló fölfogással, olykor kompozíciókat. Gipra c. képét a Szépművészeti Múzeum, Melancholia c. képét a főváros vette meg.

11662.ht

CÍMSZÓ Gábo

SZEMÉLYNÉV Gábo Móri

SZÓCIKK Gábo G Móric* festő szül Kisújszálláso 1889 Műcsarno 1907-ik tavasz tárlatá szerepel először 1922-be feleség arcképéve a Erzsébetváros kaszin díjá nyert el 192 ót Céhbelie művésztársasá tagja melyne kiállításá rész vett Arcképeket tovább aktoka fes klasszicizálá fel hajl fölfogással olyko kompozíciókat Gipr c képé Szépművészet Múzeum Melancholi c képé főváro vett meg

11662.h

CÍMSZ Gáb

SZEMÉLYNÉ Gáb Mór

SZÓCIK Gáb Móric fest szü Kisújszállás 188 Műcsarn 1907-i tavas tárlat szerepe előszö 1922-b felesé arcképév Erzsébetváro kaszi díj nyer e 19 ó Céhbeli művésztársas tagj melyn kiállítás rés vet Arcképeke továb aktok fe klasszicizál fe haj fölfogássa olyk kompozícióka Gip kép Szépművésze Múzeu Melanchol kép fővár vet me

11662.

CÍMS Gá

SZEMÉLYN Gá Mó

SZÓCI Gá Móri fes sz Kisújszállá 18 Műcsar 1907- tava tárla szerep elősz 1922- feles arcképé Erzsébetvár kasz dí nye 1 Céhbel művésztársa tag mely kiállítá ré ve Arcképek tová akto f klasszicizá f ha fölfogáss oly kompozíciók Gi ké Szépművész Múze Melancho ké fővá ve m

11662

CÍM G

SZEMÉLY G M

SZÓC G Mór fe s Kisújszáll 1 Műcsa 1907 tav tárl szere elős 1922 fele arckép Erzsébetvá kas d ny Céhbe művésztárs ta mel kiállít r v Arcképe tov akt klassziciz h fölfogás ol kompozíció G k Szépművés Múz Melanch k főv v

1166SZEMÉL

SZÓ Mó f Kisújszál Műcs 190 ta tár szer elő 192 fel arcké Erzsébetv ka n Céhb művésztár t me kiállí Arckép to ak klasszici fölfogá o kompozíci Szépművé Mú Melanc fő