11663.htm

CÍMSZÓ: Gács

SZEMÉLYNÉV: Gács Demeter

SZÓCIKK: Gács Demeter, költő, hírlapíró. Szül. Budapesten 1892. A Zala c. napilapot szerkesztette. Azután Budapestre került, ahol sok napilapban és folyóiratban jelentek meg cikkei, novellái és versei. Kabarédarabot is írt. Verseit Preludium c. adta ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1663. címszó a lexikon => 302. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11663.htm

CÍMSZÓ: Gács

SZEMÉLYNÉV: Gács Demeter

SZÓCIKK: Gács Demeter, költő, hírlapíró. Szül. Budapesten 1892. A Zala c. napilapot szerkesztette. Azután Budapestre került, ahol sok napilapban és folyóiratban jelentek meg cikkei, novellái és versei. Kabarédarabot is írt. Verseit Preludium c. adta ki.

11663.ht

CÍMSZÓ Gác

SZEMÉLYNÉV Gác Demete

SZÓCIKK Gác Demeter költő hírlapíró Szül Budapeste 1892 Zal c napilapo szerkesztette Azutá Budapestr került aho so napilapba é folyóiratba jelente me cikkei novellá é versei Kabarédarabo i írt Versei Preludiu c adt ki

11663.h

CÍMSZ Gá

SZEMÉLYNÉ Gá Demet

SZÓCIK Gá Demete költ hírlapír Szü Budapest 189 Za napilap szerkesztett Azut Budapest kerül ah s napilapb folyóiratb jelent m cikke novell verse Kabarédarab ír Verse Preludi ad k

11663.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Deme

SZÓCI G Demet köl hírlapí Sz Budapes 18 Z napila szerkesztet Azu Budapes kerü a napilap folyóirat jelen cikk novel vers Kabarédara í Vers Prelud a

11663

CÍM

SZEMÉLY Dem

SZÓC Deme kö hírlap S Budape 1 napil szerkeszte Az Budape ker napila folyóira jele cik nove ver Kabarédar Ver Prelu

1166SZEMÉL De

SZÓ Dem k hírla Budap napi szerkeszt A Budap ke napil folyóir jel ci nov ve Kabaréda Ve Prel