11671.htm

CÍMSZÓ: Gálszécs

SZÓCIKK: Galszécs (Se?ovce, Cs.-Szl.) nagyk. Zemplén vm. 3284 szlovák, magyar és német lak. A zsidó hitközség 247 családban 1056 lelket és 205 adófizetőt számlál, akik foglalkozás szerint így oszlanak meg: 5 nagykereskedő, 95 kereskedő, 28 iparos, 7 gazdálkodó, 4 ügyvéd, 2 orvos, 1 mérnök, 2 köztisztviselő, 3 magántisztviselő, 7 tanító, 4 vállalkozó, 15 munkás, 26 egyéb. Munkanélküli 6 és közadakozásból él 32. A világháborúban 254 tagja vett részt, 17 elesett. Évi költségvetése évi 150,000 ?K., szegények segélyezésére 3100 ?K., iskolára 20.000 és nyugdíjjárulékra 1000 ?K.-t fordít. Iskoláját 1903-ban alapította. Majd a Talmud tórával egészítette ki, amely még 1888. létesült. A két tanintézetben 6 tanerő működik, a növendékek száma 1927-28 156-ra rúgott. Jesivája is van megfelelő könyvtárral, amelyet az Amerikába került Grosszmann Lipót adományozott szülei emlékére. Intézményei: Chevra Kadisa (1890), Poale Cedek (1896), nőegylet (1912). A hitközségnek 1 temploma és 1 imaháza van. Mindkettő kétszer is leégett és létesülésüket, valamint újból való felépítésüket a hitközségi tagok áldozatkészségének köszönhetik. A G.-i orthodox hitközség 1884. november 16. alakult meg az 1871. október 22. kelt királyi elhatározással jóváhagyott orsz. orth. izr. szervező szabályzat alapján. Alapszabályait 1909. szept. 15. hagyták jóvá. Azóta hozzátartozik: Migylész, Vécse, Hór, Tusaújfalu, Tusa, Szécsmező, Kincsespuszta, Parnó, Szécsudvar, Bosnica, Cáboc, Kereplye, Sztankóc, Visnyó, Bucskó, Dargov Tarnóka, Kotáj, Gerenda, Zebegnyő, Kisazar, Nagyazar, Kozma, Pelejte, Cselej, Kis- és Nagyruszka. Alapítói ismeretlenek, első rabbija Kahon Majer volt. Utána Grünvald József, Reinitz Sámuel, Krausz Izs. Áron (most nagybányai főrabbi) és Klein Sámuel. Fejlődésének legfontosabb állomása az iskola létesítése, amelyet elsősorban Friedmann Mór dr. ottani orvos és emberbarát alapítványának köszönhet. Ez egész vagyonát az iskolára hagyta azzal a feltétellel, hogy a hitközség köteles nővérét élete végéig eltartani. Fontosabb események nem akadtak a hitközség életében, azt az egy mozgalmat kivéve, amely 25 év előtt din-tóra (rabbikollégiumi döntés) alapján a kerületet elszakította az anyahitközségtől. Újabban két párt versenyez egymással a hatalomért: a chasszideus és a cionista párt és hol az egyik, hol a másik kerül felül az elöljáróságban, ami lehetetlenné teszi az egyenletes elvek alapján való vezetést. A politikai fordulat itt is súlyos kérdéseket vetett felszínre, amelyek csak lassan tisztázódnak. Klein Sámuel, a hitközség utolsó rabbija 3 évvel ezelőtt meghalt és a rabbiszék azóta betöltetlen, mert a hitközség kötelezte magát, hogy özvegyének nyolc éven keresztül megadja az elhunyt rabbi összes illetményeit és nem terhelheti meg a rabbinak járó dotációval az amúgy is túlterhelt költségvetést. Vezetősége: Rottenberg József elnök, Selzer Mór gondnok, Szameth József ellenőr, Perlmantl Miksa pénztáros, Grünberger Hermann ellenőr, Valt József gondnok, Birnbaum Lázár, Alexander Simon, Neumann József, Weiszberger Adolf, Guttmann Lajos, Lefkovits Lajos, Schwarz Ignác, Winter Pinkász, Fried Manó, Grossmann Mór válaszmányi tagok. A Chevra Kadisa elnöke Birnbaum Lázár, a Poale Cedeké Lefkovits Lajos, a nőegyleté Goldberger Ignácné és a Talmud tóráé Amsel Ernő. A. tantestület Blau József igazgató, Zipser Netti, Klein Sándor, Weiszberger Henrik, Mermelstein Bernát, Glück Emanuel hitoktatók. - Ballagi Mór, a hírneves nyelvész és teológus, Ballagi Aladár történetíró édesapja G.-n született (l. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1671. címszó a lexikon => 303. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11671.htm

CÍMSZÓ: Gálszécs

SZÓCIKK: Galszécs Se?ovce, Cs.-Szl. nagyk. Zemplén vm. 3284 szlovák, magyar és német lak. A zsidó hitközség 247 családban 1056 lelket és 205 adófizetőt számlál, akik foglalkozás szerint így oszlanak meg: 5 nagykereskedő, 95 kereskedő, 28 iparos, 7 gazdálkodó, 4 ügyvéd, 2 orvos, 1 mérnök, 2 köztisztviselő, 3 magántisztviselő, 7 tanító, 4 vállalkozó, 15 munkás, 26 egyéb. Munkanélküli 6 és közadakozásból él 32. A világháborúban 254 tagja vett részt, 17 elesett. Évi költségvetése évi 150,000 ?K., szegények segélyezésére 3100 ?K., iskolára 20.000 és nyugdíjjárulékra 1000 ?K.-t fordít. Iskoláját 1903-ban alapította. Majd a Talmud tórával egészítette ki, amely még 1888. létesült. A két tanintézetben 6 tanerő működik, a növendékek száma 1927-28 156-ra rúgott. Jesivája is van megfelelő könyvtárral, amelyet az Amerikába került Grosszmann Lipót adományozott szülei emlékére. Intézményei: Chevra Kadisa 1890 , Poale Cedek 1896 , nőegylet 1912 . A hitközségnek 1 temploma és 1 imaháza van. Mindkettő kétszer is leégett és létesülésüket, valamint újból való felépítésüket a hitközségi tagok áldozatkészségének köszönhetik. A G.-i orthodox hitközség 1884. november 16. alakult meg az 1871. október 22. kelt királyi elhatározással jóváhagyott orsz. orth. izr. szervező szabályzat alapján. Alapszabályait 1909. szept. 15. hagyták jóvá. Azóta hozzátartozik: Migylész, Vécse, Hór, Tusaújfalu, Tusa, Szécsmező, Kincsespuszta, Parnó, Szécsudvar, Bosnica, Cáboc, Kereplye, Sztankóc, Visnyó, Bucskó, Dargov Tarnóka, Kotáj, Gerenda, Zebegnyő, Kisazar, Nagyazar, Kozma, Pelejte, Cselej, Kis- és Nagyruszka. Alapítói ismeretlenek, első rabbija Kahon Majer volt. Utána Grünvald József, Reinitz Sámuel, Krausz Izs. Áron most nagybányai főrabbi és Klein Sámuel. Fejlődésének legfontosabb állomása az iskola létesítése, amelyet elsősorban Friedmann Mór dr. ottani orvos és emberbarát alapítványának köszönhet. Ez egész vagyonát az iskolára hagyta azzal a feltétellel, hogy a hitközség köteles nővérét élete végéig eltartani. Fontosabb események nem akadtak a hitközség életében, azt az egy mozgalmat kivéve, amely 25 év előtt din-tóra rabbikollégiumi döntés alapján a kerületet elszakította az anyahitközségtől. Újabban két párt versenyez egymással a hatalomért: a chasszideus és a cionista párt és hol az egyik, hol a másik kerül felül az elöljáróságban, ami lehetetlenné teszi az egyenletes elvek alapján való vezetést. A politikai fordulat itt is súlyos kérdéseket vetett felszínre, amelyek csak lassan tisztázódnak. Klein Sámuel, a hitközség utolsó rabbija 3 évvel ezelőtt meghalt és a rabbiszék azóta betöltetlen, mert a hitközség kötelezte magát, hogy özvegyének nyolc éven keresztül megadja az elhunyt rabbi összes illetményeit és nem terhelheti meg a rabbinak járó dotációval az amúgy is túlterhelt költségvetést. Vezetősége: Rottenberg József elnök, Selzer Mór gondnok, Szameth József ellenőr, Perlmantl Miksa pénztáros, Grünberger Hermann ellenőr, Valt József gondnok, Birnbaum Lázár, Alexander Simon, Neumann József, Weiszberger Adolf, Guttmann Lajos, Lefkovits Lajos, Schwarz Ignác, Winter Pinkász, Fried Manó, Grossmann Mór válaszmányi tagok. A Chevra Kadisa elnöke Birnbaum Lázár, a Poale Cedeké Lefkovits Lajos, a nőegyleté Goldberger Ignácné és a Talmud tóráé Amsel Ernő. A. tantestület Blau József igazgató, Zipser Netti, Klein Sándor, Weiszberger Henrik, Mermelstein Bernát, Glück Emanuel hitoktatók. - Ballagi Mór, a hírneves nyelvész és teológus, Ballagi Aladár történetíró édesapja G.-n született l. o. .

11671.ht

CÍMSZÓ Gálszéc

SZÓCIKK Galszéc Se?ovce Cs.-Szl nagyk Zemplé vm 328 szlovák magya é néme lak zsid hitközsé 24 családba 105 lelke é 20 adófizető számlál aki foglalkozá szerin íg oszlana meg nagykereskedő 9 kereskedő 2 iparos gazdálkodó ügyvéd orvos mérnök köztisztviselő magántisztviselő tanító vállalkozó 1 munkás 2 egyéb Munkanélkül é közadakozásbó é 32 világháborúba 25 tagj vet részt 1 elesett Év költségvetés év 150,00 ?K. szegénye segélyezésér 310 ?K. iskolár 20.00 é nyugdíjjárulékr 100 ?K.- fordít Iskolájá 1903-ba alapította Maj Talmu tóráva egészített ki amel mé 1888 létesült ké tanintézetbe taner működik növendéke szám 1927-2 156-r rúgott Jesiváj i va megfelel könyvtárral amelye a Amerikáb kerül Grosszman Lipó adományozot szüle emlékére Intézményei Chevr Kadis 189 Poal Cede 189 nőegyle 191 hitközségne templom é imaház van Mindkett kétsze i leéget é létesülésüket valamin újbó val felépítésüke hitközség tago áldozatkészségéne köszönhetik G.- orthodo hitközsé 1884 novembe 16 alakul me a 1871 októbe 22 kel király elhatározássa jóváhagyot orsz orth izr szervez szabályza alapján Alapszabályai 1909 szept 15 hagytá jóvá Azót hozzátartozik Migylész Vécse Hór Tusaújfalu Tusa Szécsmező Kincsespuszta Parnó Szécsudvar Bosnica Cáboc Kereplye Sztankóc Visnyó Bucskó Dargo Tarnóka Kotáj Gerenda Zebegnyő Kisazar Nagyazar Kozma Pelejte Cselej Kis é Nagyruszka Alapító ismeretlenek els rabbij Kaho Maje volt Után Grünval József Reinit Sámuel Kraus Izs Áro mos nagybánya főrabb é Klei Sámuel Fejlődéséne legfontosab állomás a iskol létesítése amelye elsősorba Friedman Mó dr ottan orvo é emberbará alapítványána köszönhet E egés vagyoná a iskolár hagyt azza feltétellel hog hitközsé kötele nővéré élet végéi eltartani Fontosab eseménye ne akadta hitközsé életében az a eg mozgalma kivéve amel 2 é előt din-tór rabbikollégium dönté alapjá kerülete elszakított a anyahitközségtől Újabba ké pár versenye egymássa hatalomért chasszideu é cionist pár é ho a egyik ho mási kerü felü a elöljáróságban am lehetetlenn tesz a egyenlete elve alapjá val vezetést politika fordula it i súlyo kérdéseke vetet felszínre amelye csa lassa tisztázódnak Klei Sámuel hitközsé utols rabbij évve ezelőt meghal é rabbiszé azót betöltetlen mer hitközsé kötelezt magát hog özvegyéne nyol éve keresztü megadj a elhuny rabb össze illetményei é ne terhelhet me rabbina jár dotációva a amúg i túlterhel költségvetést Vezetősége Rottenber Józse elnök Selze Mó gondnok Szamet Józse ellenőr Perlmant Miks pénztáros Grünberge Herman ellenőr Val Józse gondnok Birnbau Lázár Alexande Simon Neuman József Weiszberge Adolf Guttman Lajos Lefkovit Lajos Schwar Ignác Winte Pinkász Frie Manó Grossman Mó válaszmány tagok Chevr Kadis elnök Birnbau Lázár Poal Cedek Lefkovit Lajos nőegylet Goldberge Ignácn é Talmu tórá Amse Ernő A tantestüle Bla Józse igazgató Zipse Netti Klei Sándor Weiszberge Henrik Mermelstei Bernát Glüc Emanue hitoktatók Ballag Mór hírneve nyelvés é teológus Ballag Aladá történetír édesapj G.- születet l o

11671.h

CÍMSZ Gálszé

SZÓCIK Galszé Se?ovc Cs.-Sz nagy Zempl v 32 szlová magy ném la zsi hitközs 2 családb 10 lelk 2 adófizet számlá ak foglalkoz szeri í oszlan me nagykeresked keresked iparo gazdálkod ügyvé orvo mérnö köztisztvisel magántisztvisel tanít vállalkoz munká egyé Munkanélkü közadakozásb 3 világháborúb 2 tag ve rész eleset É költségveté é 150,0 ?K szegény segélyezésé 31 ?K iskolá 20.0 nyugdíjjárulék 10 ?K. fordí Iskoláj 1903-b alapított Ma Talm tóráv egészítet k ame m 188 létesül k tanintézetb tane működi növendék szá 1927- 156- rúgot Jesivá v megfele könyvtárra amely Ameriká kerü Grosszma Lip adományozo szül emlékér Intézménye Chev Kadi 18 Poa Ced 18 nőegyl 19 hitközségn templo imahá va Mindket kétsz leége létesülésüke valami újb va felépítésük hitközsé tag áldozatkészségén köszönheti G. orthod hitközs 188 novemb 1 alaku m 187 októb 2 ke királ elhatározáss jóváhagyo ors ort iz szerve szabályz alapjá Alapszabálya 190 szep 1 hagyt jóv Azó hozzátartozi Migylés Vécs Hó Tusaújfal Tus Szécsmez Kincsespuszt Parn Szécsudva Bosnic Cábo Kereply Sztankó Visny Bucsk Darg Tarnók Kotá Gerend Zebegny Kisaza Nagyaza Kozm Pelejt Csele Ki Nagyruszk Alapít ismeretlene el rabbi Kah Maj vol Utá Grünva Józse Reini Sámue Krau Iz Ár mo nagybány főrab Kle Sámue Fejlődésén legfontosa állomá isko létesítés amely elsősorb Friedma M d otta orv emberbar alapítványán köszönhe egé vagyon iskolá hagy azz feltételle ho hitközs kötel nővér éle végé eltartan Fontosa esemény n akadt hitközs életébe a e mozgalm kivév ame elő din-tó rabbikollégiu dönt alapj kerület elszakítot anyahitközségtő Újabb k pá verseny egymáss hatalomér chasszide cionis pá h egyi h más ker fel elöljáróságba a lehetetlen tes egyenlet elv alapj va vezetés politik fordul i súly kérdések vete felszínr amely cs lass tisztázódna Kle Sámue hitközs utol rabbi évv ezelő megha rabbisz azó betöltetle me hitközs kötelez magá ho özvegyén nyo év kereszt megad elhun rab össz illetménye n terhelhe m rabbin já dotációv amú túlterhe költségvetés Vezetőség Rottenbe Józs elnö Selz M gondno Szame Józs ellenő Perlman Mik pénztáro Grünberg Herma ellenő Va Józs gondno Birnba Lázá Alexand Simo Neuma Józse Weiszberg Adol Guttma Lajo Lefkovi Lajo Schwa Igná Wint Pinkás Fri Man Grossma M válaszmán tago Chev Kadi elnö Birnba Lázá Poa Cede Lefkovi Lajo nőegyle Goldberg Ignác Talm tór Ams Ern tantestül Bl Józs igazgat Zips Nett Kle Sándo Weiszberg Henri Mermelste Berná Glü Emanu hitoktató Balla Mó hírnev nyelvé teológu Balla Alad történetí édesap G. születe

11671.

CÍMS Gálsz

SZÓCI Galsz Se?ov Cs.-S nag Zemp 3 szlov mag né l zs hitköz család 1 lel adófize száml a foglalko szer oszla m nagykereske kereske ipar gazdálko ügyv orv mérn köztisztvise magántisztvise taní vállalko munk egy Munkanélk közadakozás világháború ta v rés elese költségvet 150, ? szegén segélyezés 3 ? iskol 20. nyugdíjjárulé 1 ?K ford Iskolá 1903- alapítot M Tal tórá egészíte am 18 létesü tanintézet tan működ növendé sz 1927 156 rúgo Jesiv megfel könyvtárr amel Amerik ker Grosszm Li adományoz szü emléké Intézmény Che Kad 1 Po Ce 1 nőegy 1 hitközség templ imah v Mindke kéts leég létesülésük valam új v felépítésü hitközs ta áldozatkészségé köszönhet G ortho hitköz 18 novem alak 18 októ k kirá elhatározás jóváhagy or or i szerv szabály alapj Alapszabály 19 sze hagy jó Az hozzátartoz Migylé Véc H Tusaújfa Tu Szécsme Kincsespusz Par Szécsudv Bosni Cáb Kerepl Sztank Visn Bucs Dar Tarnó Kot Geren Zebegn Kisaz Nagyaz Koz Pelej Csel K Nagyrusz Alapí ismeretlen e rabb Ka Ma vo Ut Grünv Józs Rein Sámu Kra I Á m nagybán főra Kl Sámu Fejlődésé legfontos állom isk létesíté amel elsősor Friedm ott or emberba alapítványá köszönh eg vagyo iskol hag az feltétell h hitköz köte nővé él vég eltarta Fontos esemén akad hitköz életéb mozgal kivé am el din-t rabbikollégi dön alap kerüle elszakíto anyahitközségt Újab p versen egymás hatalomé chasszid cioni p egy má ke fe elöljáróságb lehetetle te egyenle el alap v vezeté politi fordu súl kérdése vet felszín amel c las tisztázódn Kl Sámu hitköz uto rabb év ezel megh rabbis az betöltetl m hitköz kötele mag h özvegyé ny é keresz mega elhu ra öss illetmény terhelh rabbi j dotáció am túlterh költségveté Vezetősé Rottenb Józ eln Sel gondn Szam Józ ellen Perlma Mi pénztár Grünber Herm ellen V Józ gondn Birnb Láz Alexan Sim Neum Józs Weiszber Ado Guttm Laj Lefkov Laj Schw Ign Win Pinká Fr Ma Grossm válaszmá tag Che Kad eln Birnb Láz Po Ced Lefkov Laj nőegyl Goldber Igná Tal tó Am Er tantestü B Józ igazga Zip Net Kl Sánd Weiszber Henr Mermelst Bern Gl Eman hitoktat Ball M hírne nyelv teológ Ball Ala történet édesa G szület

11671

CÍM Gáls

SZÓC Gals Se?o Cs.- na Zem szlo ma n z hitkö csalá le adófiz szám foglalk sze oszl nagykeresk keresk ipa gazdálk ügy or mér köztisztvis magántisztvis tan vállalk mun eg Munkanél közadakozá világhábor t ré eles költségve 150 szegé segélyezé isko 20 nyugdíjjárul ? for Iskol 1903 alapíto Ta tór egészít a 1 létes tanintéze ta műkö növend s 192 15 rúg Jesi megfe könyvtár ame Ameri ke Grossz L adományo sz emlék Intézmén Ch Ka P C nőeg hitközsé temp ima Mindk két leé létesülésü vala ú felépítés hitköz t áldozatkészség köszönhe orth hitkö 1 nove ala 1 okt kir elhatározá jóváhag o o szer szabál alap Alapszabál 1 sz hag j A hozzátarto Migyl Vé Tusaújf T Szécsm Kincsespus Pa Szécsud Bosn Cá Kerep Sztan Vis Buc Da Tarn Ko Gere Zebeg Kisa Nagya Ko Pele Cse Nagyrus Alap ismeretle rab K M v U Grün Józ Rei Sám Kr nagybá főr K Sám Fejlődés legfonto állo is létesít ame elsőso Fried ot o emberb alapítvány köszön e vagy isko ha a feltétel hitkö köt nőv é vé eltart Fonto esemé aka hitkö életé mozga kiv a e din- rabbikollég dö ala kerül elszakít anyahitközség Úja verse egymá hatalom chasszi cion eg m k f elöljáróság lehetetl t egyenl e ala vezet polit ford sú kérdés ve felszí ame la tisztázód K Sám hitkö ut rab é eze meg rabbi a betöltet hitkö kötel ma özvegy n keres meg elh r ös illetmén terhel rabb dotáci a túlter költségvet Vezetős Rotten Jó el Se gond Sza Jó elle Perlm M pénztá Grünbe Her elle Jó gond Birn Lá Alexa Si Neu Józ Weiszbe Ad Gutt La Lefko La Sch Ig Wi Pink F M Gross válaszm ta Ch Ka el Birn Lá P Ce Lefko La nőegy Goldbe Ign Ta t A E tantest Jó igazg Zi Ne K Sán Weiszbe Hen Mermels Ber G Ema hitokta Bal hírn nyel teoló Bal Al történe édes szüle

1167

CÍ Gál

SZÓ Gal Se? Cs. n Ze szl m hitk csal l adófi szá foglal sz osz nagykeres keres ip gazdál üg o mé köztisztvi magántisztvi ta vállal mu e Munkané közadakoz világhábo r ele költségv 15 szeg segélyez isk 2 nyugdíjjáru fo Isko 190 alapít T tó egészí léte tanintéz t műk növen 19 1 rú Jes megf könyvtá am Amer k Gross adomány s emlé Intézmé C K nőe hitközs tem im Mind ké le létesülés val felépíté hitkö áldozatkészsé köszönh ort hitk nov al ok ki elhatároz jóváha sze szabá ala Alapszabá s ha hozzátart Migy V Tusaúj Szécs Kincsespu P Szécsu Bos C Kere Szta Vi Bu D Tar K Ger Zebe Kis Nagy K Pel Cs Nagyru Ala ismeretl ra Grü Jó Re Sá K nagyb fő Sá Fejlődé legfont áll i létesí am elsős Frie o ember alapítván köszö vag isk h feltéte hitk kö nő v eltar Font esem ak hitk élet mozg ki din rabbikollé d al kerü elszakí anyahitközsé Új vers egym hatalo chassz cio e elöljárósá lehetet egyen al veze poli for s kérdé v felsz am l tisztázó Sá hitk u ra ez me rabb betölte hitk köte m özveg kere me el ö illetmé terhe rab dotác túlte költségve Vezető Rotte J e S gon Sz J ell Perl pénzt Grünb He ell J gon Bir L Alex S Ne Jó Weiszb A Gut L Lefk L Sc I W Pin Gros válasz t C K e Bir L C Lefk L nőeg Goldb Ig T tantes J igaz Z N Sá Weiszb He Mermel Be Em hitokt Ba hír nye teol Ba A történ éde szül